Cung cấp các loại bồ câu kiểng

#1
<font face="Times New Roman">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>0919.300.776 hoặc 0909.300.776</strong><strong> Gặp A </strong><strong>Hy</strong><strong><br /></strong></font><font face="Times New Roman"><strong>TRẠI BỒ C&Acirc;U </strong><strong>ĐĂNG ĐIỀN</strong><strong> H&Acirc;N HẠNH ĐƯỢC Đ&Oacute;N TIẾP!</strong><strong><br /></strong></font><p><a href="http://www.quangcao24gio.net/chi-tiet/xem/14/8870-Chim-bo-cau-va-thiet-bi-chuong-trai-chan-nuoi-bo-cau"><font size="3">http://www.quangcao24gio.net/chi-tiet/xem/14/8870-Chim-bo-cau-va-thiet-bi-chuong-trai-chan-nuoi-bo-cau</font></a></p><a href="http://tructiep.vn/dich-vu-khac/chim-bo-cau-va-thiet-bi-chuong-trai-chan-nuoi-bo-cau-1691014.htm"><font size="3">http://tructiep.vn/dich-vu-khac/chim-bo-cau-va-thiet-bi-chuong-trai-chan-nuoi-bo-cau-1691014.htm</font></a><font size="3"> <br /></font><a href="http://muaban.com.vn/index/frame/detail/id/2119794/Chim-bo-cau-va-thiet-bi-chuong-trai-chan-nuoi-bo-cau.html"><font size="3">http://muaban.com.vn/index/frame/detail/id/2119794/Chim-bo-cau-va-thiet-bi-chuong-trai-chan-nuoi-bo-cau.html</font></a><br /><a href="http://muaban24h.com.vn/chi-tiet-tin/268111/Chim-bo-cau-va-thiet-bi-chuong-trai-chan-nuoi-bo-cau.html"><font size="3">http://muaban24h.com.vn/chi-tiet-tin/268111/Chim-bo-cau-va-thiet-bi-chuong-trai-chan-nuoi-bo-cau.html</font></a><br /><a href="http://mua24h.com.vn/chi-tiet.aspx?id=1212110075"><font size="3">http://mua24h.com.vn/chi-tiet.aspx?id=1212110075</font></a><br /><a href="http://muarehn.com/home/raovatView_300__198809.html"><font size="3">http://muarehn.com/home/raovatView_300__198809.html</font></a><br /><a href="http://enbac.net/index.php?frame=detail&amp;id=331711"><font size="3">http://enbac.net/index.php?frame=detail&amp;id=331711</font></a><br /><a href="http://www.raovat.vn/chim-bo-cau-va-thiet-bi-chuong-trai-chan-nuoi-bo-c-raovat-218894.html"><font size="3">http://www.raovat.vn/chim-bo-cau-va-thiet-bi-chuong-trai-chan-nuoi-bo-c-raovat-218894.html</font></a><br /><a href="http://www.vatgia.com/raovat/9891/6553130/chim-bo-cau-va-thiet-bi-chuong-trai-chan-nuoi-bo-cau.html"><font size="3">http://www.vatgia.com/raovat/9891/6553130/chim-bo-cau-va-thiet-bi-chuong-trai-chan-nuoi-bo-cau.html</font></a><br /><a href="http://www.raovat.com/index.php?rv=detail&amp;idrv=1477363&amp;idcate=149&amp;tt=Chim+bo+cau+va+thiet+bi+chuong+trai+chan+nuoi+bo+cau"><font size="3">http://www.raovat.com/index.php?rv=detail&amp;idrv=1477363&amp;idcate=149&amp;tt=Chim+bo+cau+va+thiet+bi+chuong+trai+chan+nuoi+bo+cau</font></a><br /><a href="http://muaban.net/ho-chi-minh/raovat/chi-tiet/14644100/mbn.html">http://muaban.net/ho-chi-minh/raovat/chi-tiet/14644100/mbn.html</a>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Ngô Tấn Phúc Hy
- Địa chỉ: 33A ươờng 2 KP4 Phường Tăng Nhơn Phú B Quận 9 HCM
- Điện thoại: 0909300776 - Fax: 0919300776
- email: nphuchy@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH