cung cấp các loại cá đặc sản

#1
Chúng tôi mời hợp tác với các nhà hàng, đại lý phân phối các sản phẩm mực trứng, mực nang, mực óng, bạch tuộc các loại. Cá tầm, cá mú, cá huế, cá mặt quỷ... cá trứng, saba, thu đao, cá hồi,vây cá hồi, cá cam, basa phi lê, ba sa cắt khúc, cá hồi nguyên con... LH: Ms Thủy: 0903146656. LH: Cty Gai Hưng Thịnh 97/30 Phạm Phú Thứ, p11, tân Bình

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Ms Thủy
- Địa chỉ: 97/30 Phạm phú Thứ, p11, Tân Bình
- Điện thoại: 0903146656 - Fax:
- email: thucpham_donglanh@yahoo.com.vn
 

#2
<div class="NewsContent" id="NewsContent" style="width: 735px; overflow: hidden"><p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận cung cấp nguy&ecirc;n liệu cho bếp ăn tập thể: C&aacute; vi&ecirc;n, chả c&aacute; tươi, basa cắt kh&uacute;c, basa phi l&ecirc;, mực nang, mực &oacute;ng, saba, thu đao, .. H&agrave;ng h&oacute;a c&oacute; h&oacute;a&nbsp;đơn.&nbsp;Gi&aacute; cạnh tranh. LH: Cty Thủy Sản Gia Hưng Thịnh: 97/30 Phạm ph&uacute; Thứ, p11, T&acirc;n B&igrave;nh. NLH: Ms&nbsp;Thủy: 0903146656, 0908652052.</p></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Ms Thủy
- Địa chỉ: 97/30 Phạm phú Thứ, p11, Tân Bình
- Điện thoại: 0903146656 - Fax:
- email: thucpham_donglanh@yahoo.com.vn
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH