• CUNG CẤP CÁC LOẠI CHUỐI CẤY MÔ CHẤT LƯỢNG CAO

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 12/10/11

  1. huongcnsh28 Nhà nông nghiệp dư

   <p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Sau một thời gian nghi&ecirc;n cứu, triển khai, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; x&acirc;y dựng quy tr&igrave;nh nh&acirc;n giống c&aacute;c loại chuối với độ ổn định cao v&agrave; chất lượng c&acirc;y con đạt mọi ti&ecirc;u chuẩn của người ti&ecirc;u dung.</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Bạn đang cần một số lượng giống lớn, h&atilde;y li&ecirc;n lạc với ch&uacute;ng t&ocirc;i để được tư vấn miễn ph&iacute; v&agrave; được cung cấp th&ocirc;ng tin về c&aacute;c giống chuối hiện nay tại Việt Nam.</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Mọi th&ocirc;ng tin, vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: <strong>Thạc sỹ Thanh Huyền (01633786503) hoặc KS. Hưởng (0908629045)</strong>, hoặc email: </font><a href="mailto:huongcnsh28@yahoo.com"><font color="#0000ff" face="Times New Roman" size="3">huongcnsh28@yahoo.com</font></a></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Tr&acirc;n trọng cảm ơn./.</font></p><em><u><font size="3"><font face="Times New Roman">H&igrave;nh ảnh chuối cấy m&ocirc; trong ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm:<br /></font></font></u></em><p align="center" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" /></p><p align="center" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" /></p><em><u><font size="3"><font face="Times New Roman">H&igrave;nh ảnh chuối cấy m&ocirc; ngo&agrave;i vườn ươm:<br /></font></font></u></em><p align="center" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" /></p><em><u><font size="3"><font face="Times New Roman">H&igrave;nh ảnh chuối cấy m&ocirc; trồng trong bầu (th&agrave;nh phẩm)<br /></font></font></u></em><p align="center" class="MsoNormal"></p><p align="center" class="MsoNormal"></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Ngô Quang Hưởng
   - Địa chỉ: Biên Hòa, Đồng Nai
   - Điện thoại: 0908629045 - Fax: 01633786503
   - email: huongcnsh28@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...