• Bán cung cấp các loại giống ăn quả , táo, cam , xoài, nhãn ,bưởi , ổi , chanh .....

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 7/1/13

  1. nguyễn văn vinh Nhà nông chính hiệu

   hiện nay nhà vườn của chúng tôi chuyên sản xuất và cung cấp các loại cây ăn quả cam vinh , cam đường canh, xoài úc , xoài đài loan , xoài thái , mít , chanh đào , chanh tứ quý , vú sữa , ổi đông dư , ổi không hạt , táo chua , táo ngọt , táo đào muộn , đào vàng , táo đại và 1 số loại cây ăn quả khác
   nhà vườn chúng tôi chuyên cung cấp các loại cây này cho 1 số nhà vườn ở khu vực ĐHNN1
   nếu nhà vườn , tổ chức nào có nhu cầu xin hãy liên hệ theo địa chỉ
   ông : nguyễn văn vinh
   làng bằng nha - bình minh - khoái châu - hưng yên
   đt : 0975874760
   email:nguyenvanvinh365@gmail.com
   rất mong hợp tác với mọi người[​IMG]
   [​IMG]
   [​IMG]
   [​IMG]
   [​IMG]
   [​IMG]
   [​IMG]
   [​IMG]
   [​IMG]
    
   Last edited: 8/8/17
   Đang tải...
  2. nguyễn văn vinh

   nguyễn văn vinh Nhà nông chính hiệu

   Bài viết:
   34
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   nông nghiệp
   rất mong hợp tác với mọi người

   hiện nay nhà vườn của chúng tôi đang cung cấp các loại cây ăn quả cam vinh , cam đường canh, xoài úc , xoài đài loan , xoài thái , mít , chanh đào , chanh tứ quý , vú sữa , ổi đông dư , ổi không hạt , táo chua , táo ngọt , táo đào muộn , đào vàng , táo đại và 1 số loại cây ăn quả khác
   nhà vườn chúng tôi còn chuyên cung cấp các loại cây này cho 1 số nhà vườn ở khu vực ĐHNN1
   nếu nhà vườn , tổ chức nào có nhu cầu xin hãy liên hệ theo địa chỉ
   ông : nguyễn văn vinh
   làng bằng nha - bình minh - khoái châu - hưng yên
   đt : 0975874760
   email:nguyenvanvinh365@gmail.com
   rất mong hợp tác với mọi người
    
  3. nguyễn văn vinh

   nguyễn văn vinh Nhà nông chính hiệu

   Bài viết:
   34
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   nông nghiệp
   rất mong hợp tác với mọi người

   hiện nay nhà vườn của chúng tôi đang cung cấp các loại cây ăn quả cam vinh , cam đường canh, xoài úc , xoài đài loan , xoài thái , mít , chanh đào , chanh tứ quý , vú sữa , ổi đông dư , ổi không hạt , táo chua , táo ngọt , táo đào muộn , đào vàng , táo đại và 1 số loại cây ăn quả khác
   nhà vườn chúng tôi còn chuyên cung cấp các loại cây này cho 1 số nhà vườn ở khu vực ĐHNN1
   nếu nhà vườn , tổ chức nào có nhu cầu xin hãy liên hệ theo địa chỉ
   ông : nguyễn văn vinh
   làng bằng nha - bình minh - khoái châu - hưng yên
   đt : 0975874760
   email:nguyenvanvinh365@gmail.com
   rất mong hợp tác với mọi người
    
  4. nguyễn văn vinh

   nguyễn văn vinh Nhà nông chính hiệu

   Bài viết:
   34
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   nông nghiệp
   rất mong hợp tác với mọi người

   hiện nay nhà vườn của chúng tôi đang cung cấp các loại cây ăn quả cam vinh , cam đường canh, xoài úc , xoài đài loan , xoài thái , mít , chanh đào , chanh tứ quý , vú sữa , ổi đông dư , ổi không hạt , táo chua , táo ngọt , táo đào muộn , đào vàng , táo đại và 1 số loại cây ăn quả khác
   nhà vườn chúng tôi còn chuyên cung cấp các loại cây này cho 1 số nhà vườn ở khu vực ĐHNN1
   nếu nhà vườn , tổ chức nào có nhu cầu xin hãy liên hệ theo địa chỉ
   ông : nguyễn văn vinh
   làng bằng nha - bình minh - khoái châu - hưng yên
   đt : 0975874760
   email:nguyenvanvinh365@gmail.com
   rất mong hợp tác với mọi người
    
  5. nguyễn văn vinh

   nguyễn văn vinh Nhà nông chính hiệu

   Bài viết:
   34
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   nông nghiệp
   rất mong hợp tác với mọi người

   hiện nay nhà vườn của chúng tôi đang cung cấp các loại cây ăn quả cam vinh , cam đường canh, xoài úc , xoài đài loan , xoài thái , mít , chanh đào , chanh tứ quý , vú sữa , ổi đông dư , ổi không hạt , táo chua , táo ngọt , táo đào muộn , đào vàng , táo đại và 1 số loại cây ăn quả khác
   nhà vườn chúng tôi còn chuyên cung cấp các loại cây này cho 1 số nhà vườn ở khu vực ĐHNN1
   nếu nhà vườn , tổ chức nào có nhu cầu xin hãy liên hệ theo địa chỉ
   ông : nguyễn văn vinh
   làng bằng nha - bình minh - khoái châu - hưng yên
   đt : 0975874760
   email:nguyenvanvinh365@gmail.com
   rất mong hợp tác với mọi người
    
  6. nguyễn văn vinh

   nguyễn văn vinh Nhà nông chính hiệu

   Bài viết:
   34
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   nông nghiệp
   rất mong hợp tác với mọi người

   hiện nay nhà vườn của chúng tôi đang cung cấp các loại cây ăn quả cam vinh , cam đường canh, xoài úc , xoài đài loan , xoài thái , mít , chanh đào , chanh tứ quý , vú sữa , ổi đông dư , ổi không hạt , táo chua , táo ngọt , táo đào muộn , đào vàng , táo đại và 1 số loại cây ăn quả khác
   nhà vườn chúng tôi còn chuyên cung cấp các loại cây này cho 1 số nhà vườn ở khu vực ĐHNN1
   nếu nhà vườn , tổ chức nào có nhu cầu xin hãy liên hệ theo địa chỉ
   ông : nguyễn văn vinh
   làng bằng nha - bình minh - khoái châu - hưng yên
   đt : 0975874760
   email:nguyenvanvinh365@gmail.com
   rất mong hợp tác với mọi người
    
  7. nguyễn văn vinh

   nguyễn văn vinh Nhà nông chính hiệu

   Bài viết:
   34
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   nông nghiệp
   rất mong hợp tác với mọi người

   hiện nay nhà vườn của chúng tôi đang cung cấp các loại cây ăn quả cam vinh , cam đường canh, xoài úc , xoài đài loan , xoài thái , mít , chanh đào , chanh tứ quý , vú sữa , ổi đông dư , ổi không hạt , táo chua , táo ngọt , táo đào muộn , đào vàng , táo đại và 1 số loại cây ăn quả khác
   nhà vườn chúng tôi còn chuyên cung cấp các loại cây này cho 1 số nhà vườn ở khu vực ĐHNN1
   nếu nhà vườn , tổ chức nào có nhu cầu xin hãy liên hệ theo địa chỉ
   ông : nguyễn văn vinh
   làng bằng nha - bình minh - khoái châu - hưng yên
   đt : 0975874760
   email:nguyenvanvinh365@gmail.com
   rất mong hợp tác với mọi người
    
  8. nguyễn văn vinh

   nguyễn văn vinh Nhà nông chính hiệu

   Bài viết:
   34
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   nông nghiệp
   hiện nay nhà vườn của chúng tôi đang cung cấp các loại cây ăn quả cam vinh , cam đường canh, xoài úc , xoài đài loan , xoài thái , mít , chanh đào , chanh tứ quý , vú sữa , ổi đông dư , ổi không hạt , táo chua , táo ngọt , táo đào muộn , đào vàng , táo đại và 1 số loại cây ăn quả khác
   nhà vườn chúng tôi còn chuyên cung cấp các loại cây này cho 1 số nhà vườn ở khu vực ĐHNN1
   nếu nhà vườn , tổ chức nào có nhu cầu xin hãy liên hệ theo địa chỉ
   ông : nguyễn văn vinh
   làng bằng nha - bình minh - khoái châu - hưng yên
   đt : 0975874760
   email:nguyenvanvinh365@gmail.com
   rất mong hợp tác với mọi người
    
  9. nguyễn văn vinh

   nguyễn văn vinh Nhà nông chính hiệu

   Bài viết:
   34
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   nông nghiệp
   hiện nay nhà vườn của chúng tôi đang cung cấp các loại cây ăn quả cam vinh , cam đường canh, xoài úc , xoài đài loan , xoài thái , mít , chanh đào , chanh tứ quý , vú sữa , ổi đông dư , ổi không hạt , táo chua , táo ngọt , táo đào muộn , đào vàng , táo đại và 1 số loại cây ăn quả khác
   nhà vườn chúng tôi còn chuyên cung cấp các loại cây này cho 1 số nhà vườn ở khu vực ĐHNN1
   nếu nhà vườn , tổ chức nào có nhu cầu xin hãy liên hệ theo địa chỉ
   ông : nguyễn văn vinh
   làng bằng nha - bình minh - khoái châu - hưng yên
   đt : 0975874760
   email:nguyenvanvinh365@gmail.com
   rất mong hợp tác với mọi người
    
  10. nguyễn văn vinh

   nguyễn văn vinh Nhà nông chính hiệu

   Bài viết:
   34
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   nông nghiệp
   nhà vườn chúng tôi chuyên cung cấp các loại cây giống,cây ăn qủa chất lượng cao

   hiện nay nhà vườn của chúng tôi đang cung cấp các loại cây ăn quả cam vinh , cam đường canh, xoài úc , xoài đài loan , xoài thái , mít , chanh đào , chanh tứ quý , vú sữa , ổi đông dư , ổi không hạt , táo chua , táo ngọt , táo đào muộn , đào vàng , táo đại và 1 số loại cây ăn quả khác
   nhà vườn chúng tôi còn chuyên cung cấp các loại cây này cho 1 số nhà vườn ở khu vực ĐHNN1
   nếu nhà vườn , tổ chức nào có nhu cầu xin hãy liên hệ theo địa chỉ
   ông : nguyễn văn vinh
   làng bằng nha - bình minh - khoái châu - hưng yên
   đt : 0975874760
   email:nguyenvanvinh365@gmail.com
   rất mong hợp tác với mọi người

   --------

   hiện nay nhà vườn của chúng tôi đang cung cấp các loại cây ăn quả cam vinh , cam đường canh, xoài úc , xoài đài loan , xoài thái , mít , chanh đào , chanh tứ quý , vú sữa , ổi đông dư , ổi không hạt , táo chua , táo ngọt , táo đào muộn , đào vàng , táo đại và 1 số loại cây ăn quả khác
   nhà vườn chúng tôi còn chuyên cung cấp các loại cây này cho 1 số nhà vườn ở khu vực ĐHNN1
   nếu nhà vườn , tổ chức nào có nhu cầu xin hãy liên hệ theo địa chỉ
   ông : nguyễn văn vinh
   làng bằng nha - bình minh - khoái châu - hưng yên
   đt : 0975874760
   email:nguyenvanvinh365@gmail.com
   rất mong hợp tác với mọi người
    
   Last edited: 6/10/13
  11. nguyễn văn vinh

   nguyễn văn vinh Nhà nông chính hiệu

   Bài viết:
   34
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   nông nghiệp
   hiện nay nhà vườn của chúng tôi đang cung cấp các loại cây ăn quả cam vinh , cam đường canh, xoài úc , xoài đài loan , xoài thái , mít , chanh đào , chanh tứ quý , vú sữa , ổi đông dư , ổi không hạt , táo chua , táo ngọt , táo đào muộn , đào vàng , táo đại và 1 số loại cây ăn quả khác
   nhà vườn chúng tôi còn chuyên cung cấp các loại cây này cho 1 số nhà vườn ở khu vực ĐHNN1
   nếu nhà vườn , tổ chức nào có nhu cầu xin hãy liên hệ theo địa chỉ
   ông : nguyễn văn vinh
   làng bằng nha - bình minh - khoái châu - hưng yên
   đt : 0975874760
   email:nguyenvanvinh365@gmail.com
   rất mong hợp tác với mọi người
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...