• Cung cấp cây cảnh văn phòng , hoa cây cảnh các loại

  Thảo luận trong 'MuaBán Đá cảnh - cây khô Mỹ thuật' , 9/8/12

  1. CAY CANH GIA HUY Nhà nông nghiệp dư

   <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&Ocirc;NG TY C&Acirc;Y CẢNH GIA HUY CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP</p><p>-C&Aacute;C LOẠI C&Acirc;Y CẢNH , HOA C&Acirc;Y CẢNH V&Agrave; C&Acirc;Y CẢNH VĂN PH&Ograve;NG C&Aacute;C LOẠI.</p><p>- TƯ VẤN V&Agrave; THIẾT KẾ S&Acirc;N VƯỜN TIỂU CẢNH ...</p><p>- NHẬN CHĂM S&Oacute;C V&Agrave; CẮT TỈA C&Acirc;Y CẢNH, HOA C&Acirc;Y CẢNH KHU&Ocirc;N VI&Ecirc;N BỒN HOA C&Acirc;Y CẢNH.</p><p>- CUNG CẤP C&Aacute;C LOẠI CHẬU TRỒNG C&Acirc;Y , DỤNG CỤ L&Agrave;M VƯỜN V&Agrave; PH&Acirc;N B&Oacute;N</p><p>&nbsp; &nbsp;&nbsp; <strong>C&Ocirc;NG TY CH&Uacute;NG T&Ocirc;I RẤT MONG ĐƯỢC HỢP T&Aacute;C C&Ugrave;NG MỌI QU&Yacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG !</strong></p><p>LI&Ecirc;N HỆ</p><p>MR TUẤN &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<strong> 0985010406 &nbsp; . 0935968585</strong></p><p>WED &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<strong> WWW.CAYCANHGIAHUY.COM</strong></p><p>VĂN PH&Ograve;NG &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; NG&Otilde; 358 SN6/12 B&Ugrave;I XƯƠNG TRẠCH - THANH XU&Acirc;N - H&Agrave; NỘI</p><p>NH&Agrave; VƯỜN &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; KM8 ĐẠI LỘ THĂNG LONG , KHU Đ&Ocirc; THỊ NAM AN KH&Aacute;NH ( GẦN THI&Ecirc;N ĐƯỜNG BẢO SƠN) <br /></p><p>&nbsp;</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY cây cảnh GIA HUY
   - Địa chỉ: an khánh- hoài đức -hn
   - Điện thoại: 0985010406 - Fax:
   - email: caycanhgiahuyth@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...