• Cung cấp cây cảnh văn phòng , hoa cây cảnh các loại

  Thảo luận trong 'MuaBán Đá cảnh - cây khô Mỹ thuật' , 10/8/12

  1. CAY CANH GIA HUY Nhà nông nghiệp dư

   <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <strong>C&Ocirc;NG TY C&Acirc;Y CẢNH GIA HUY</strong></p><p>C&Ocirc;NG TY CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CHUY&Ecirc;N SẢN XUẤT V&Agrave; NH&Acirc;N GIỐNG C&Aacute;C LOẠI HOA C&Acirc;Y CẢNH , C&Acirc;Y B&Oacute;NG M&Aacute;T ...</p><p>&nbsp;C&Ocirc;NG TY B&Aacute;N V&Agrave; CUNG CẤP&nbsp;</p><p>- C&Aacute;C LOẠI <a title="c&acirc;y cảnh văn ph&ograve;ng , hoa c&acirc;y cảnh c&aacute;c loại" href="http://agriviet.com/www.caycanhgiahuy.com/">C&Acirc;Y CẢNH VĂN PH&Ograve;NG , HOA C&Acirc;Y CẢNH C&Aacute;C LOẠI&nbsp;</a> </p><p>- C&Acirc;Y B&Oacute;NG M&Aacute;T ĐỦ MỌI K&Iacute;CH CỠ KH&Aacute;C NHAU , C&Acirc;Y C&Ocirc;NG TR&Igrave;NH C&Aacute;C LOẠI</p><p>- DỊCH VỤ CHĂM S&Oacute;C V&Agrave; CẮT TỈA C&Acirc;Y CẢNH , KHU&Ocirc;N VI&Ecirc;N BỒN HOA C&Acirc;Y CẢNH&nbsp;</p><p>- DỊCH VỤ TƯ VẤN V&Agrave; THIẾT KẾ S&Acirc;N VƯỜN , TIỂU CẢNH , KH&Ocirc;NG GIAN XANH&nbsp;</p><p>- C&Aacute;C DỤNG CỤ L&Agrave;M VƯỜN , PH&Acirc;N B&Oacute;N V&Agrave; C&Aacute;C LOẠI CHẬU TRỒNG C&Acirc;Y&nbsp;</p><p>MỌI CHI TIẾT XIN LI&Ecirc;N HỆ&nbsp;</p><p>Mr TUẤN &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <strong>0985010406 &nbsp; . 0935968585</strong></p><p>WED &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <a title="B&aacute;n c&acirc;y cảnh văn ph&ograve;ng , hoa c&acirc;y cảnh c&aacute;c loại" href="http://agriviet.com/www.caycanhgiahuy.com/">WWW.CAYCANHGIAHUY.COM</a> </p><p>VĂN PH&Ograve;NG &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; NG&Otilde; 358 SN 6/12 B&Ugrave;I XƯƠNG TRẠCH - THANH XU&Acirc;N - H&Agrave; NỘI</p><p>NH&Agrave; VƯỜN &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; KM8 ĐẠI LỘ THĂNG LONG KHU Đ&Ocirc; THỊ NAM AN KH&Aacute;NH ( GẦN THI&Ecirc;N ĐƯỜNG BẢO SƠN ) <br /></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY cây cảnh GIA HUY
   - Địa chỉ: an khánh- hoài đức -hn
   - Điện thoại: 0985010406 - Fax:
   - email: caycanhgiahuyth@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...