cung cap chim bo cau giong thai binh hai phong quang ninh

#1
hien nay  trai  chung toi  chuyen  cung cap  giong chim bo cau  phap , phap  lai   gia  ca hop  ly  so  luong   lon ai  co  nhu cau  lh sdt 0987404582 hoac dia chi thai  thuy  thai  binh                                                                Gia tham khao ;+ loai  chim phap  lai  2 thang  tuoi  200k/cap                                                                                             +loai  chim  3 thang tuoi 220k/cap                                                                                                               + loai  chim dang de 300k/cap                                                                                                                     Ta Dong Long  thai thuy thai  binh 

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Tạ dong Long
- Địa chỉ: thai thuy thai binh
- Điện thoại: 0987404582 - Fax:
- email: quangson0508@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH