CUNG CẤP CHLOR, TCCA,......

  • Thread starter NGỌC LIÊN - CÔNG TY LỘC PHÁT
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

NGỌC LIÊN - CÔNG TY LỘC PHÁT

Guest
#1
<p>&nbsp;<font size="3">C&Ocirc;NG TY TNHH HC LỘC PH&Aacute;T - NHẬP KHẨU - CUNG CẤP - THƯƠNG MẠI H&Oacute;A CHẤT THỦY SẢN, C&Ocirc;NG NGHIỆP, PHỤ GIA THỰC PHẨM...</font></p><p><font size="3">ĐẶC BIỆT L&Agrave; :</font></p><p><font size="3">1. TCCA 90% TH&Ugrave;NG 50K&Yacute;,</font></p><p><font size="3"> 2. X&Uacute;T VẨY 99%- BAO 25KG, </font></p><p><font size="3">3. CHLORINE 70% - 40KG, 45KG- 50KG - TQ- NHẬT- ẤN ĐỘ.</font></p><p><font size="3">4. SAPONIN - 50KG</font></p><p><font size="3">5. OXY VI&Ecirc;N</font>&nbsp; <font size="3">(HẠT - BỘ) - TQ</font></p><p><font size="3">6. SODIUM BICARBONATE&nbsp;</font></p><p><font size="3">7. SODIUM NATRINITRATE</font></p><p><font size="3">8. VITAMIN C</font></p><p><font size="3">9</font>.&nbsp;&nbsp; <font size="3">OXY NƯỚC </font></p><p><font size="3">10. EDTA - NA4 - NHẬT</font></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><font size="3">MỌI CHI TIẾT XIN LI&Ecirc;N HỆ:</font></strong></p><p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PKD: MS NGỌC LI&Ecirc;N</font></p><p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PHONE: 0932 517 803</font></p><p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MAIL: lienlocphat@yahoo.com </font></p><p><font size="3"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn - lu&ocirc;n lắng nghe để phục vụ. </strong></font><br /></p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGỌC LIÊN - CÔNG TY LỘC PHÁT
- Địa chỉ: Q8 -HỒ CHÍ MINH
- Điện thoại: 0932517803 - Fax:
- email: lienlocphat@yahoo.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH