• Cung cấp Chồn Hương giống và chồn nhung đen

    Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 30/6/10

    1. boyhanoi_8789 Nhà nông nghiệp dư

      THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

      - Tên DN/Cá nhân: nguyển van hà
      - Địa chỉ: Đan hà 2 thành công phổ yên thái nguyên
      - Tel, Fax: 0983480215
      - email: thatlong_87tn@yahoo.com
      ================================

      TRẠi chăn nuôi HÁ TUYẾT
      [​IMG]<!-- / message --><!-- attachments -->,HIỆN,cung cấp chồn hương (Cầy hương) giống các loại, Giống đã được thuần dưỡng và sinh sản trực tiếp tại trại. Có giấy chứng
      nhận của Chi cục kiểm lâm TP THAI NGUYEN.: Trại chăn nuôi HÀ TUYÊT

      <!-- / message -->0983480215 gặp MR>HÀ<!-- attachments -->
       
      Last edited: 10/7/10
      Đang tải...
    2. boyhanoi_8789

      boyhanoi_8789 Nhà nông nghiệp dư

      Bài viết:
      5
      Đã được thích:
      0
      Nghề nghiệp:
      nong nghiep va chan nuoi
      dsrsd

      fdsfsfsdfgghjhgghj
       
    3. boyhanoi_8789

      boyhanoi_8789 Nhà nông nghiệp dư

      Bài viết:
      5
      Đã được thích:
      0
      Nghề nghiệp:
      nong nghiep va chan nuoi
      THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

      - Tên DN/Cá nhân: nguyển van hà
      - Địa chỉ: Đan hà 2 thành công phổ yên thái nguyên
      - Tel, Fax: :::0983480215
      - email: thatlong_87tn@yahoo.com
      ================================


      TRẠi CHĂN NUÔI HÁ TUYẾT
      ,HIỆN,cung cấp chồn hương (Cầy hương) giống các loại, Giống đã được thuần dưỡng và sinh sản trực tiếp tại trại. Có giấy chứng
      nhận của Chi cục kiểm lâm TP THAI NGUYEN.: Trại chăn nuôi HÀ TUYÊT

      0983480215 gặp MR>HÀ
       
    4. boyhanoi_8789

      boyhanoi_8789 Nhà nông nghiệp dư

      Bài viết:
      5
      Đã được thích:
      0
      Nghề nghiệp:
      nong nghiep va chan nuoi
      ban chon huong day gia re

      TRẠi CHĂN NUÔI HÁ TUYẾT
      [​IMG]<!-- / message --><!-- attachments -->,HIỆN,cung cấp chồn hương (Cầy hương) giống các loại, Giống đã được thuần dưỡng và sinh sản trực tiếp tại trại. Có giấy chứng
      nhận của Chi cục kiểm lâm TP THAI NGUYEN.: Trại chăn nuôi HÀ TUYÊT

      <!-- / message -->0983480215 gặp MR>HÀ<!-- attachments --><!-- / message --><!-- edit note -->
      <HR style="COLOR: #e1e1e1" SIZE=1>thay đổi nội dung bởi: boyhanoi_8789, hôm nay lúc 08:43 AM. Lý do: lam lai cho moi
      <!-- / edit note -->
      <!-- controls -->[​IMG]
       
    5. Hienthiem

      Hienthiem Nhà nông nghiệp dư

      Bài viết:
      102
      Đã được thích:
      5
      Nghề nghiệp:
      Công tác thú y
      Xin anh cho biết giá cầy hương giống là bao nhiêu tiền trên 1cặp, nặng mấy kg.
      ---------------
      Em đang có nhu cầu mua khoảng 10 đến 20 cặp chồn giống nếu anh có thì fóc lại cho em biết xin cảm ơn.
       
      Last edited: 11/7/10
    6. boyhanoi_8789

      boyhanoi_8789 Nhà nông nghiệp dư

      Bài viết:
      5
      Đã được thích:
      0
      Nghề nghiệp:
      nong nghiep va chan nuoi
      Cung cấp Chồn Hương giống và chồn nhung đen và đang mang thai

      ,HIỆN,cung cấp chồn hương (Cầy hương) giống các loại, Giống đã được thuần dưỡng và sinh sản trực tiếp tại trại. Có giấy chứng
      nhận của Chi cục kiểm lâm TP THAI NGUYEN.: Trại chăn nuôi HÀ TUYÊT

      <!-- / message -->
       
    7. boyhanoi_8789

      boyhanoi_8789 Nhà nông nghiệp dư

      Bài viết:
      5
      Đã được thích:
      0
      Nghề nghiệp:
      nong nghiep va chan nuoi
      THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

      - Tên DN/Cá nhân: nguyển van hà
      - Địa chỉ: Đan hà 2 thành công phổ yên thái nguyên
      - Tel, Fax: 0983480215
      - email: thatlong_87tn@yahoo.com
      ================================

      TRẠi CHĂN NUÔI HÁ TUYẾT
      ,HIỆN,NAT ,tôi đang cung cấp chồn hương (chồn nhung đen) giống các loại, Giống đã được thuần dưỡng và sinh sản trực tiếp tại trại. Có giấy chứng
      nhận của Chi cục kiểm lâm TP THAI NGUYEN.: Trại chăn nuôi HÀ TUYÊT

      0983480215 gặp MR>HÀ
       
    8. trangtraiheoconlonton

      trangtraiheoconlonton Nhà nông nghiệp dư

      Bài viết:
      780
      Đã được thích:
      14
      Nghề nghiệp:
      Nông dân
      anh cửu spam nhiều quá coi chừng bị ban nick đó!Quảng cáo phải tự mình làm chứ!
       
    9. boyhanoi_8789

      boyhanoi_8789 Nhà nông nghiệp dư

      Bài viết:
      5
      Đã được thích:
      0
      Nghề nghiệp:
      nong nghiep va chan nuoi
      THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

      - Tên DN/Cá nhân: nguyển van hà
      - Địa chỉ: Đan hà 2 thành công phổ yên thái nguyên
      - Tel, Fax: 0983480215
      - email: thatlong_87tn@yahoo.com
      ================================

      <p><br />TRẠi CHĂN NU&Ocirc;I&nbsp;H&Agrave; TUYẾT </p><p><br /><!-- / message --><!-- attachments --><font size="1">HIỆN,cung cấp chồn hương (Cầy hương) giống c&aacute;c loại, Giống đ&atilde; được thuần dưỡng v&agrave; sinh sản trực tiếp tại trại. C&oacute; giấy chứng <br />nhận của <strong>Chi cục kiểm l&acirc;m </strong>TP THAI NGUYEN.: Trại chăn nu&ocirc;i <strong>H&Agrave; TUY&Ecirc;T</strong><br /><br /><!-- / message -->0983480215 gặp MR&gt;H&Agrave;</font></p><p><font size="1">Cung cấp Chồn Hương giống v&agrave; chồn nhung đen <!-- attachments --><!-- / message --><!-- edit note --></font></p>
       
    10. boyhanoi_8789

      boyhanoi_8789 Nhà nông nghiệp dư

      Bài viết:
      5
      Đã được thích:
      0
      Nghề nghiệp:
      nong nghiep va chan nuoi
      THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

      - Tên DN/Cá nhân: nguyển van hà
      - Địa chỉ: Đan hà 2 thành công phổ yên thái nguyên
      - Tel, Fax: 0983480215
      - email: thatlong_87tn@yahoo.com
      ================================

      <br /><!-- / message --><!-- attachments --><font size="3"><font face="Times New Roman">HIỆN nay toi dang,cung cấp chồn hương (Cầy hương) giống c&aacute;c loại, Giống đ&atilde; được thuần dưỡng v&agrave; sinh sản trực tiếp tại trại. C&oacute; giấy chứng <br />nhận của <strong>Chi cục kiểm l&acirc;m </strong>TP THAI NGUYEN.: Trại chăn nu&ocirc;i <strong>H&Agrave; TUY&Ecirc;T</strong><br /><br /><!-- / message -->0983480215 gặp MR&gt;H&Agrave;<p>&nbsp;</p></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">Cung cấp Chồn Hương giống v&agrave; chồn nhung đen <p>&nbsp;</p></font></font><!-- attachments --><!-- / message --><!-- edit note -->
       
    11. boyhanoi_8789

      boyhanoi_8789 Nhà nông nghiệp dư

      Bài viết:
      5
      Đã được thích:
      0
      Nghề nghiệp:
      nong nghiep va chan nuoi
      THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

      - Tên DN/Cá nhân: nguyển van hà
      - Địa chỉ: Đan hà 2 thành công phổ yên thái nguyên
      - Tel, Fax: 0983480215
      - email: thatlong_87tn@yahoo.com
      ================================

      <br /><br /><!-- / message --><!-- attachments --><font size="3"><font face="Times New Roman">HIỆN nay toi dang,cung cấp chồn hương (Cầy hương) giống c&aacute;c loại, Giống đ&atilde; được thuần dưỡng v&agrave; sinh sản trực tiếp tại trại. C&oacute; giấy chứng <br />nhận của <strong>Chi cục kiểm l&acirc;m </strong>TP THAI NGUYEN.: Trại chăn nu&ocirc;i <strong>H&Agrave; TUY&Ecirc;T</strong><br /><!-- / message -->0983480215 gặp MR&gt;H&Agrave; </font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">Cung cấp Chồn Hương giống v&agrave; chồn nhung đen hiện cung cấp chồn hương (Cầy hương) giống c&aacute;c loại, Giống đ&atilde; được thuần dưỡng v&agrave; sinh sản trực tiếp tại trại</font></font>
       

    Chia sẻ trang này

    Đang tải...
    Đang tải...