CUNG CẤP CHỒN NHUNG ĐEN, NHÍM GIỐNG TẠI QUẢNG NAM GIÁ RẺ.0905251952

#1
<p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 12px; text-align: left; background-color: white; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; font-family: Verdana">xin được cảm ơn sự ủng hộ nhiệt t&igrave;nh của to&agrave;n thể b&agrave; con trong suốt thời gian qua.</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 6.5pt; font-family: Verdana" /></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 12px; text-align: left; background-color: white; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; font-family: Verdana">Đất nước ta l&agrave; nước n&ocirc;ng nghiệp, b&agrave; con h&atilde;y tận dụng thế mạnh của m&igrave;nh m&agrave; ph&aacute;t triển, với sự ph&aacute;t triển mạnh m&egrave; về c&ocirc;ng nghệ như hiện nay cơ hội giao thương trong nước cũng như nước ngo&agrave;i l&agrave; rất dễ d&agrave;ng, ch&uacute;ng ta h&atilde;y tận dụng hết những cơ hội c&oacute; thể, d&aacute;m nghĩ d&aacute;m l&agrave;m, cứ l&agrave;m đi rồi trời sẽ kh&ocirc;ng phụ c&ocirc;ng ta đ&acirc;u.</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 6.5pt; font-family: Verdana" /></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 12px; text-align: left; background-color: white; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; font-family: Verdana">Với đặc điểm sinh trưởng nhanh: Chồn nhung đen mới đẻ sau 40-50 ng&agrave;y l&agrave; c&oacute; thể ph&aacute;t dục, mang thai trong v&ograve;ng 55-60 ng&agrave;y l&agrave; đẻ con với số lượng 3 -6 con con. Bản t&iacute;nh nh&uacute;t nh&aacute;t n&ecirc;n kh&ocirc;ng c&oacute; cơ hội ph&aacute; hoại m&ugrave;a m&agrave;ng hay sống được ngo&agrave;i tự nhi&ecirc;n (do ch&oacute; m&egrave;o cắn chết). Nguồn thức ăn l&agrave; phụ phẩm n&ocirc;ng nghiệp rẻ tiền, thậm ch&iacute; kh&ocirc;ng mất tiền: Cỏ voi, l&aacute; sắn, l&aacute; chuối, l&aacute; ng&ocirc;, d&acirc;y củ l&aacute; khoai lang, ra cỏ c&aacute;c loại, rơm kh&ocirc;, c&aacute;m, ng&ocirc;.... Thịt chồn thơm ngon v&agrave; c&oacute; gi&aacute; trị dinh dưỡng cao đang hứa hẹn tương lai cho b&agrave; con chăn nu&ocirc;i.</span></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 12px; text-align: left; background-color: white; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; font-family: Verdana">ĐC: TH&Ocirc;N TRUNG SƠN&nbsp; -&nbsp; X&Atilde; TAM L&Atilde;NH - HUYỆN PH&Uacute; NINH - TỈNH QUẢNG NAM</span></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 12px; text-align: left; background-color: white; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; font-family: Verdana">ĐT: 0905 251 952</span></p><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 12px; text-align: left"><br /><br /></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Phượng
- Địa chỉ: Thôn Trung Sơn, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại: 0905251952 - Fax: 05106.524.011
- email: ntphuong1887@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH