• CUNG CẤP CHỒN NHUNG ĐEN, NHÍM GIỐNG TẠI QUẢNG NAM GIÁ RẺ

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 5/2/12

  1. ntphuong1887 Nhà nông nghiệp dư

   <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 12px">B&Aacute;N NH&Iacute;M GIỐNG.&nbsp;</span><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 12px; text-align: left">Cung cấp c&aacute;c loại nh&iacute;m giống, c&oacute; giấy xuất trại hợp lệ do cục kiểm l&acirc;m tỉnh cấp, gi&aacute; cả phải chăng.&nbsp;</span><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 12px; text-align: left">Nguời mua sẽ được chuyển giao kỹ thuật CN, chăm s&oacute;c sinh sản, x&acirc;y dựng chuồng trại khoa học hợp l&yacute; - th&iacute;ch ứng với địa phương.&nbsp;</span><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 12px; text-align: left">Địa chỉ: Th&ocirc;n TRUNG SƠN - x&atilde; TAM L&Atilde;NH - huyện PH&Uacute; NINH - tỉnh QUẢNG NAM</span><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 12px; text-align: left">Đ/T:0905 251 952 (MS PHƯỢNG)</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 12px; text-align: left"><br /><br /><br /></span>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Phượng
   - Địa chỉ: Thôn Trung Sơn, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
   - Điện thoại: 0905251952 - Fax:
   - email: ntphuong1887@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...