cung cấp đặc sản cá lăng sông Mekong

  • Thread starter gfsi
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

gfsi

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: gfsi
- Địa chỉ: 28/3 Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
- Tel, Fax: 04.85874183 ::: FaX
- email: info@gfsi.com.vn
================================

<div style="padding: 10px"> <p><span style="color: #333333"> <p>Cty CP Đầu tư thực phẩm v&agrave; Dịch vụ quốc tế (GFSI) xin gửi lời ch&agrave;o tr&acirc;n trọng đến Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p>GFSI chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c sản phẩm thực phẩm gi&aacute; trị cao như: c&aacute; ch&igrave;nh, c&aacute; tầm , c&aacute; th&aacute;c l&aacute;c&hellip; v&agrave; đặc biệt l&agrave; <strong>C&Aacute; LĂNG S&Ocirc;NG MEKONG</strong> - Một loại đặc sản v&ugrave;ng s&ocirc;ng Mekong được đ&aacute;nh bắt v&agrave; bảo quản bằng c&ocirc;ng nghệ cao rất được kh&aacute;ch h&agrave;ng ưa chuộng.</p> <p>GFSI x&aacute;c định sứ mệnh của Cty l&agrave; mang đến sức khỏe &amp; sự trải nghiệm th&uacute; vị cho kh&aacute;ch h&agrave;ng bằng những đặc sản chất lượng cao tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới. Với sản phẩm chủ đạo hiện nay -&nbsp; <strong>C&Aacute; LĂNG S&Ocirc;NG MEKONG</strong>, ch&uacute;ng t&ocirc;i hy vọng sẽ đem đến sự h&agrave;i l&ograve;ng cho Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng cả về chất lượng v&agrave; gi&aacute; cả.</p> <p>Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</p> <p><strong>C&ocirc;ng ty cổ phần Đầu tư thực phẩm v&agrave; Dịch vụ quốc tế (GFSI)</strong></p> <p>Tel: 04.8587 4183 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Website: <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.gfsi.com.vn/">www.gfsi.com.vn</a></p> <p>Email: info@gfsi.com.vn&nbsp;&nbsp; <br /></p> </span></p> </div>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH