cung cấp dế giống _dế thịt _dế thương phẩm_kỹ thuật nâng cao

  • Thread starter BÙI MINH HIẾU
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
B

BÙI MINH HIẾU

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: BÙI MINH HIẾU
- Địa chỉ: CHỢ ĐỌ _ỨNG HÒE _NINH GIANG _ HẢI DƯƠNG
- Tel, Fax: 0984458112_0906146112 ::: FaX
- email: nhatle1008@yahoo.com
================================

<p>nghề nu&ocirc;i dế l&agrave; một nghề ph&aacute;t triển ở một số tỉnh th&agrave;nh . Đem lại hiệu quả kinh tế cao cho b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n . Dần thay thế những con v&acirc;tj nu&ocirc;i quen thuộc đối với b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n nhiều năm nay nhưng kh&ocirc;ng hiệu quả .Nghề nu&ocirc;i dế dần dần đ&atilde; trở th&agrave;nh một con vật nu&ocirc;i hiệu quả mang lại hiệu quả kinh tế cao m&agrave; kh&ocirc;ng dịch bệnh kh&ocirc;ng &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường . L&agrave; một nguồn thức ăn sạch đem lại hiệu quả kinh tế cao .Hiện nay trại dế MINH HIẾU&nbsp; ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung ứng cho thị trường dế sạch dế thương phẩm để đ&aacute;p ứng nhu cầu thị trường . Ngo&agrave;i ra trại dế c&ograve;n cung cấp một số lượng lớn dế giống bố mẹ đủ ti&ecirc;u chuẩn cho b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n , tư vấn kỹ thuật gi&uacute;p b&agrave; con chăn nu&ocirc;i hiệu quả hơn&nbsp;.&nbsp;Bạn h&atilde;y g&eacute; thăm trại dế ch&uacute;ng t&ocirc;i . </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ch&uacute;c b&agrave; con chăn nu&ocirc;i th&agrave;nh c&ocirc;ng </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; đ/c&nbsp; chợ đọ _ứng h&ograve;e _ninh giang _ hải dương&nbsp;&nbsp; </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; đ/t: h&agrave;nh ch&iacute;nh 0984458112_0906146112</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH