• Cung cấp dịch vụ uy tín- chất lượng

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 29/3/12

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. <div style="width: 550px"> <div class="style1"> <h2>GIỚI THIỆU CHUNG </h2> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <p> <strong>C&ocirc;ng ty TNHH TM DV XNK Ph&uacute; Minh T&iacute;n ( PhuMinhTin Co., Ltd) đuợc th&agrave;nh lập theo Giấy ph&eacute;p của Sở Kế hoạch v&agrave; đầu tư TPHCM số: 0311374526 chuy&ecirc;n hoạt động về Dịch vụ giao nhận h&agrave;ng ho&aacute; xuất nhập khẩu v&agrave; c&ocirc;ng bố ti&ecirc;u chuẩn chất lượng h&agrave;ng thực phẩm, HACCP.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Với đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n chuy&ecirc;n nghiệp, nhiều kinh nghị&ecirc;m v&agrave; nhiệt t&igrave;nh trong c&ocirc;ng việc. C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i mang đến cho Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng những Dịch vụ chất lượng v&agrave; ho&agrave;n hảo nhất.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Nhằm đ&aacute;p ứng nhu cầu của Qu&yacute; Kh&aacute;ch h&agrave;ng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i rất h&acirc;n hạnh được cung cấp cho Qu&yacute; c&ocirc;ng ty những Dịch vụ li&ecirc;n quan đến Xuất nhập khẩu như sau:</strong></p> <p> &nbsp;</p> <ul><li><span class="style2"><em><strong> Dich vụ khai thu&ecirc; hải quan, giao nhận XNK </strong></em> </span></li><li><span class="style2"><em><strong>Tư vấn xuất nhập khẩu v&agrave; uỷ th&aacute;c xuất nhập khẩu</strong></em></span></li><li><span class="style2"><em><strong>C&ocirc;ng bố ti&ecirc;u chuẩn chất lượng mỹ phẩm</strong></em></span></li><li><span class="style2"><em><strong>C&ocirc;ng bố ti&ecirc;u chuẩn chất lượng vệ sinh an to&agrave;n thực phẩm.</strong></em></span></li><li><span class="style2"><em><strong>Xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an to&agrave;n vệ sinh &nbsp;thực phẩm</strong></em></span></li><li><span class="style2"><em><strong>Xin giấy ph&eacute;p quảng c&aacute;o mỹ phẩm, thực phẩm.</strong></em></span></li><li><span class="style2"><em><strong>V&agrave; một số giấy ph&eacute;p kh&aacute;c c&oacute; li&ecirc;n quan đến Xuất nhập khẩu: xin giấy ph&eacute;p nhập khẩu tự động, xin C/O,&hellip;.</strong></em></span><em><strong><br /> </strong></em>&nbsp;</li></ul> <p> <strong>Đặc biệt trong hoạt động tư vấn, c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i sẳn s&agrave;ng tư vấn cho qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng về những loại h&igrave;nh xuất nhập khẩu hiệu quả nhất, chắc chắn sẽ tiết kiệm được chi ph&iacute; v&agrave; thời gian, đồng thời đảm bảo t&iacute;nh hiệu quả trong c&ocirc;ng việc.</strong></p> <p align="left"> <strong><em>Với phương ch&acirc;m phục vụ:</em></strong></p> <ul class="style1"><li> <p align="left"> Tận t&acirc;m</p> </li><li> <p align="left"> Uy T&iacute;n</p> </li><li> <p align="left"> Nhanh Ch&oacute;ng </p> </li><li> <p align="left"> Chất Lượng</p> </li></ul> <div align="center"> <p> <em><strong> <br /> </strong></em> </p> </div> <p> <strong>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i rất h&acirc;n hạnh phục vụ v&agrave; mong nhận được sự ủng hộ, hợp t&aacute;c l&acirc;u d&agrave;i của Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.</strong></p> <br /> <br /> <div class="style1"> <h2>PH&Uacute; MINH T&Iacute;N </h2> </div> <p align="left" class="style2"> <strong> Địa chỉ: 532/28/32 Khu y tế kỹ thuật cao, P. B&igrave;nh Trị Đ&ocirc;ng B, Q. B&igrave;nh T&acirc;n, Tp. Hồ Ch&iacute; Minh.</strong></p> <p><span class="style2">Tell: 086 660 7924 - 0942204456 - 0988338397<br /> Fax : 083 750 9111<br /> Taxcode: 0311374826<br /> Email: <a target="_blank" href="mailto:xnkphuminhtin@gmail.com">xnkphuminhtin@gmail.com</a> <br /> Website: <a target="_blank" href="http://www.phuminhtin.com/">www.phuminhtin.com</a></span> </p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: công ty XNK Phú Minh Tín
   - Địa chỉ: 532/28/32 Khu y tế kỹ thuật cao, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.
   - Điện thoại: 086 660 7924 - 0942204456 - 0988338397 - Fax:
   - email: sales2.xnkphuminhtin@gmail.com
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...