• Cung cấp đuông dừa, ve sữa, heo tộc tại TPHCM

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 6/5/12

  1. laxanh24h Nhà nông nghiệp dư

   <span style="color: #222222; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại đặc sản c&ocirc;n tr&ugrave;ng, đặc sản n&uacute;i rừng v&agrave; đồng qu&ecirc; tại TPHCM cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n nhậu, c&aacute; nh&acirc;n muốn thưởng thức ẩm thực mới lạ:</span><br /><span style="color: #222222; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">C&aacute;c loại đặc sản:</span><br /><span style="color: #222222; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">-Đu&ocirc;ng Đủng Đỉnh.</span><br /><span style="color: #222222; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">-Đu&ocirc;ng Dừa.</span><br /><span style="color: #222222; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">-Ve sầu sữa.</span><br /><span style="color: #222222; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">-D&uacute;i.</span><br /><span style="color: #222222; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">-Kỳ T&ocirc;m, dế, rắn mối...</span><br /><span style="color: #222222; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">-Heo rừng lai v&agrave; heo tộc..</span><span style="color: #222222; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">.... v&agrave; nhiều loại đặc sản rừng kh&aacute;c.</span><br /><span style="color: #222222; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">C&aacute; nh&acirc;n, nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n nhậu n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ : 0979.807.668 Mr Đo&agrave;n.</span><br /><span style="color: #222222; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">ĐC: 137 D Đường số 12 P B&igrave;nh Hưng H&ograve;a - Q. B&igrave;nh T&acirc;n - TPHCM.</span><br /><span style="color: #222222; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">Hoặc truy nhập v&agrave;o website:&nbsp;</span><a target="_blank" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px" href="http://dacsannhahang.com/dsnh/">http://dacsannhahang.com/dsnh/</a>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Đăng Đoàn
   - Địa chỉ: 137D P Bình Hưng Hòa Q Bình Tân
   - Điện thoại: 0979807668 - Fax:
   - email: dacsannhahang@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...