Cung cấp Gà Đông Tảo F1 giống - Các loại

#1
<div style="padding-left: 5px"> <div style="text-align: justify"><span class="mw-headline"><font face="Arial"><span class="mw-headline"><strong>Trung t&acirc;m</strong> </span></font></span><span style="font-size: small"><span class="mw-headline"><font face="Arial"><strong><span class="mw-headline"><strong>Bảo tồn &amp; Ph&aacute;t triển Vật nu&ocirc;i c&oacute; Gen Qu&yacute; hiếm</strong></span></strong><span class="mw-headline"> </span></font></span></span><a href="http://hatthocvang.com/ga-dong-tao-giong/con_giong0_16.aspx">l&agrave; tổ chức uy t&iacute;n chuy&ecirc;n cung cấp g&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo giống thuần chủng cho thị trường con giống tr&ecirc;n cả nước</a> với T<span class="mw-headline"><font face="Arial"><span class="mw-headline">rại G&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo giống tại x&atilde; Đ&ocirc;ng Tảo, huyện Kho&aacute;i Ch&acirc;u, tỉnh Hưng Y&ecirc;n ở quy m&ocirc; lớn hơn 1000 con</span></font></span>. Trung t&acirc;m hiện đang cung cấp g&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo giống mọi lứa tuổi, đ&atilde; nhỏ thuốc ph&ograve;ng, kh&ocirc;ng lo bị ng&atilde; nước, <strong>được c&aacute;c </strong><strong><strong>Chuy&ecirc;n gia Khuyến n&ocirc;ng về g&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo hỗ trợ tư vấn kỹ thuật</strong>, v&agrave; hỗ trợ thị trường đầu ra</strong>. Xem chi tiết http://hatthocvang.com/ga-dong-tao-giong/con_giong0_16.aspx </div> </div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty Hạt Thóc Vàng Việt Nam
- Địa chỉ: Số 55A, Lương Sử A, Quốc Tử Giám, Hà Nội
- Điện thoại: 0913.588.464 - Fax: 0974779368
- email: info@hatthocvang.com
 

Last edited:
#2
Kinh Thưa Bà Con,

Bước tới: menu, tìm kiếm

Gà Đông Tảo hay gà Đông Cảo là một giống gà đặc hữu và quý hiếm của Việt Nam, không nơi nào trên thế giới có. Đặc điểm nổi bật của loại gà này là cặp chân xấu xí, đôi chân to và thô, khi trưởng thành có thể nặng trên 4,5kg (gà trống) và trên 3,5 kg (gà mái). Đây là loài gà nuôi cổ truyền của xã Đông Tảo thuộc huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, người dân trước đây thường dùng để cúng tế-hội hè, hay tiến Vua. Gà Đông Tảo thuộc danh sách các giống gia cầm quí hiếm của Việt Nam hiện đang được bảo tồn nguồn gen.

Trung tâm Bảo tồn & Phát triển Vật nuôi có Gen Quý hiếm là tổ chức uy tín chuyên cung cấp gà Đông Tảo giống thuần chủng cho thị trường con giống trên cả nước với Trại Gà Đông Tảo giống tại xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên ở quy mô lớn hơn 1000 con. Trung tâm hiện đang cung cấp gà Đông Tảo giống mọi lứa tuổi, đã nhỏ thuốc phòng, không lo bị ngã nước, được các Chuyên gia Khuyến nông về gà Đông Tảo hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, và hỗ trợ thị trường đầu ra.

Xem chi tiết.
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH