Cung cấp gà sao

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Văn Châu
- Địa chỉ: Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai
- Tel, Fax: 0989 280 209
- email: tvc1511@gmail.com
================================

<ul><li><font size="3"><strong>B&aacute;n G&agrave; sao con giống, số lượng tương đối lớn</strong><br /> (<em>Giao h&agrave;ng tận nơi</em> v&agrave; <em>hỗ trợ kỹ thuật</em>)<br /><strong><em>Địa chỉ li&ecirc;n hệ:</em></strong></font></li><li><font size="3">Ch&acirc;u - 26/4 tổ 3, KP1, phường Bửu Long, Bi&ecirc;n H&ograve;a, Đồng Nai.<br /> Hoặc 5 T&ugrave;ng - ấp 2, T&acirc;n Trụ , Long An. <br /></font></li><li><font size="3">Đt: 0722 217 616 hoặc 0904 495 542 <br /></font></li><li><strong><font size="3">TR&Acirc;N TRỌNG K&Iacute;NH CH&Agrave;O!</font></strong></li></ul><!--Session data-->
 

#2
Anh cho hỏi giá con giống thế nào, nhận vận chuyển cách Đồng Nai khoảng 500km được không và phương thức thanh toán thế nào?
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH