• CUNG CẤP GẠO ĐẶC SẢN CÁC MIỀN KO GIỚI HẠN SỐ LƯỢNG

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 24/4/12

  1. <p>Cơ sở chế biến gạo PH&Uacute;C ANH ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; kinh nghiệm l&acirc;u năm trong ng&agrave;nh chế biến gạo,thời gian vừa qua ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; kh&agrave;nh th&agrave;nh v&agrave; dưa v&agrave;o hoạt động th&ecirc;m nh&agrave; m&aacute;y ở Bắc Giang v&igrave; vậy c&oacute; thể đảm bảo nguồn h&agrave;ng ổn định.Ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận cung cấp gạo rượu bia,b&uacute;n b&aacute;nh cho c&aacute;c c&ocirc;ng ty.Cung cấp gạo đạc sản va gạo b&igrave;nh d&acirc;n cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng,cơm văn ph&ograve;ng,c&aacute;c suất ăn c&ocirc;ng nghiệp.............cung cấp gạo c&aacute;c loại cho tất cả đại l&yacute; khu vực ph&iacute;a bắc.vậy qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; MS NGỌC ANH:0982 406 458</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; MR H&Ugrave;NG:012 88 50 90 83</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; YAHOO:tiasangphuongbac88 <br /></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: cơ sở chế biến gạo PHÚC ANH
   - Địa chỉ: QUỐC LỘ 37(HIỆP HOÀ-THÁI NGUYÊN),142 NGŨ NHẠC-HOÀNG MAI -HÀ NỘI
   - Điện thoại: 01288509083 - Fax: 0982406458
   - email: tiasangphuongbac88@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...