• Cung cấp giống cây ăn trái - hoa kiểng cái loại - không ghi tiêu đề bằng chữ in hoa

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 29/6/10

  1. CAY GIONG TOT CAI MON Cung cấp cây giống uy tín - chất lượng hơn 20 năm

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: thanh duy
   - Địa chỉ: Chợ Lách - Bến Tre
   - Tel, Fax: 0937 973 888 ::: FaX
   - email: caygiongbentre@gmail.com
   ================================

   <p>&nbsp;</p><strong>CUNG CẤP GIỐNG C&Acirc;Y ĂN TR&Aacute;I CHẤT LƯỢNG </strong><strong>CAO</strong><strong> V&Agrave; hoa kiểng<br /></strong><strong><p><font size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3">Vườn c&acirc;y giống nh&agrave; em chuy&ecirc;n cung cấp sỉ v&agrave; lẻ c&aacute;c loại c&acirc;y giống chất lượng cao đạt chứng nhận &ldquo;Điạ Chỉ Xanh&rdquo; v&agrave; c&aacute;c giống hoa kiểng mới. Tư vấn hướng dẫn kỹ thuật trồng v&agrave; chăm s&oacute;c tận t&igrave;nh.<br /></font></strong><strong><p><font size="3">&nbsp;</font></p></strong> <ol><li><strong><font size="3">C&Aacute;C GIỐNG XO&Agrave;I:<br /></font></strong></li></ol><font face="VNI-Times" size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Xo&agrave;i Tứ Qu&yacute;, Xo&agrave;i U&ugrave;c vỏ hồng đỏ: C&acirc;y cao 1m &ndash; 1m2, gi&aacute; 15.000 đ/c.<br /></font><font face="VNI-Times" size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Xo&agrave;i c&aacute;t Ho&agrave; Lộc, xo&agrave;i xanh Th&aacute;i Lan, xo&agrave;i Đ&agrave;i Loan: C&acirc;y cao 1m &ndash; 1m2, gi&aacute; 12.000 đ/c.<br /></font><ol><li><font size="3"><strong>C&Aacute;C GIỐNG M&Iacute;T:</strong><br /></font></li></ol><font face="VNI-Times" size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">M&iacute;t nghệ cao sản, m&iacute;t si&ecirc;u sớm, m&iacute;t Th&aacute;i Lan: C&acirc;y cao 4 tấc, gi&aacute; 12.000 đ/c.<br /></font><ol><li><strong><font size="3">C&Aacute;C GIỐNG CHANH:<br /></font></strong></li></ol><font face="VNI-Times" size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Chanh giấy kh&ocirc;ng hạt; Chanh U&ugrave;c kh&ocirc;ng gai, kh&ocirc;ng hạt tr&aacute;i to: C&acirc;y cao 4 tấc, gi&aacute; 10.000 &ndash; 12.000 đ/c.<br /></font><ol><li><font size="3"><strong>C&Aacute;C GIỐNG MẬN:</strong><br /></font></li></ol><font face="VNI-Times" size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Mận An Phước kh&ocirc;ng hạt, tr&aacute;i to: 10.000 &ndash; 12.000 đ/c.<br /></font><font face="VNI-Times" size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Mận Tam Hoa tr&aacute;i xanh: 20.000 đ/c.<br /></font><ol><li><strong><font size="3">ĐẶC BIỆT C&Aacute;C GIỐNG DỪA UỐNG NƯỚC (GIỐNG MỚI):<br /></font></strong></li></ol><font face="VNI-Times" size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Dừa Xi&ecirc;m Xanh (Xi&ecirc;m l&ugrave;n) nước ngọt, sai tr&aacute;i (3 năm cho tr&aacute;i): 30.000 đ/c.<br /></font><font face="VNI-Times" size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Dừa Xi&ecirc;m Lục (giống dừa cho tr&aacute;i sớm nhất Việt Nam), 18 &ndash; 20 th&aacute;ng cho tr&aacute;i, nước rất ngọt, sai tr&aacute;i. Đ&acirc;y l&agrave; giống qu&yacute; hiếm hiện nay: 50.000 đ/c.<br /></font><font face="VNI-Times" size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Dừa Xi&ecirc;m Thơm (Dừa Dứa Th&aacute;i Lan), nước thơm m&ugrave;i l&agrave; dứa: 40.000 đ/c.<br /></font><font face="VNI-Times" size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Dừa S&aacute;p đặc ruột (giống ở Cầu K&egrave;, Tr&agrave; Vinh): 35.000 đ/c.<br /></font><font face="VNI-Times" size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Dừa Xi&ecirc;m Ch&ugrave;m (mỗi qu&agrave;y c&oacute; 40 &ndash; 70 tr&aacute;i): 60.000 đ/c.<br /></font><p><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3">Ngo&agrave;i ra em c&ograve;n cung cấp c&aacute;c giống O&acirc;ỉ Th&aacute;i kh&ocirc;ng hạt (10.000đ/c), T&aacute;o tr&aacute;i lớn (10.000đ/c), O&aring;i b&ocirc;ng t&iacute;m ruột t&iacute;m (30.000đ/c), Sầu ri&ecirc;ng cơm v&agrave;ng hạt l&eacute;p Ri6 (30.000 &ndash; 35.000đ/c), Bưởi da xanh kh&ocirc;ng hạt (20.000đ/c), Ch&ocirc;m ch&ocirc;m đường (nh&atilde;n) + ch&ocirc;m ch&ocirc;m Th&aacute;i (15.000đ/c)&hellip;.<br /></font><p><font size="3">&nbsp;</font></p><strong><u><font size="3">VƯỜN EM C&Ograve;N CUNG CẤP C&Aacute;C GIỐNG KIỂNG:<br /></font></u></strong><font face="VNI-Times" size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><font size="3">Vạn ni&ecirc;n T&ugrave;ng: đủ loại v&agrave; k&iacute;ch cỡ, cao trung b&igrave;nh từ 20cm &ndash; 1m2, gi&aacute; từ &nbsp;8.000 &ndash; 60.000 đ/c.<br /></font></strong><font face="VNI-Times" size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><font size="3">Giống mai v&agrave;ng, c&acirc;y đ&atilde; gh&eacute;p th&agrave;nh h&igrave;nh, dang mini: Đủ loại gi&aacute;.<br /></font></strong><p><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"><strong>NGO&Agrave;I B&Aacute;N LẺ, EM C&Ograve;N NHẬN CUNG CẤP C&Acirc;Y GIỐNG </strong><strong>THEO</strong><strong> HỢP ĐỒNG CHO C&Aacute;C </strong><strong>ANH</strong><strong> CHỊ VỚI SỐ LƯỢNG LỚN (C&Aacute;C CỬA H&Agrave;NG C&Acirc;Y GIỐNG, VƯỜN LỚN&hellip;). NẾU </strong><strong>ANH</strong><strong> CHỊ N&Agrave;O GIỚI THIỆU D&Ugrave;M EM SỐ LƯỢNG LỚN SẼ C&Oacute; &ldquo;PHẦN CẢM ƠN&rdquo; 5 &ndash; 10%. NẾU </strong><strong>ANH</strong><strong> CHỊ ĐẶT SỐ LƯỢNG LỚN, LI&Ecirc;N HỆ VỚI EM ĐỂ C&Oacute; GI&Aacute; TỐT NHẤT, L&Agrave;M ĂN L&Acirc;U D&Agrave;I.<br /></strong></font><strong><p><font size="3">C&oacute; h&igrave;nh ảnh nếu c&aacute;c anh chị cần</font></p></strong><strong><p><font size="3" /></p></strong>&nbsp;<font size="3"><strong>XIN C&Aacute;C </strong><strong>ANH</strong><strong> CHỊ ỦNG HỘ D&Ugrave;M NH&Eacute;!!! C&Oacute; DỊP N&Agrave;O XIN MỜI GH&Eacute; THĂM VƯỜN.<br /></strong></font><p><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"><strong>VƯỜN C&Acirc;Y GIỐNG THANH DUY BẾN </strong><strong>TRE</strong><strong><br /></strong></font><strong><font size="3">Đ/C: Ap T&acirc;n Ph&uacute;, X&atilde; Sơn Định, H. Chợ L&aacute;ch, Bến Tre<br /></font></strong><strong><font size="3">ĐT: 0908.181693 &ndash; 0937.973888 <br /></font></strong><strong><font size="3">Email: caygiongbentre@gmail.com<br /></font></strong><p>&nbsp;</p>
    
   Đang tải...
  2. phungocvo

   phungocvo Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   471
   Đã được thích:
   17

   Anh có bảo đảm chất lượng các cây giống của anh không? Em dự định mua 100 cây xoài tứ quý. Thân. phungocvo@yahoo.com

    
  3. CAY GIONG TOT CAI MON

   CAY GIONG TOT CAI MON Cung cấp cây giống uy tín - chất lượng hơn 20 năm

   Bài viết:
   580
   Đã được thích:
   74
   Nghề nghiệp:
   Sản xuất giống cây ăn trái VN và ngoại nhập
   Anh yên tâm, vườn giống của minh đạt chứng nhận "Địa Chỉ Xanh" do Cục trồng trọt cấp cho cơ sở sản xuất cây giống chất lượng. Cây giống đạt chuẩn, có tem chứng nhận. Chỗ em chuyên cung cấp cây giống sĩ theo hợp đồng khắp nơi mà!! (Nhờ người anh ở SG hướng dẫn nên mới tập vào diễn đàn này đó!!)

   Có gì thì liên hệ lại với em nhé!
    
  4. phungocvo

   phungocvo Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   471
   Đã được thích:
   17
   Anh nói vậy thì em yên tâm rồi. Em mua 100 cây xoài tứ quý. Em sẽ đến tận nơi anh để mua và anh nhớ có giấy bảo đảm cho em nha. Thân. phungocvo@yahoo.com
    
  5. CAY GIONG TOT CAI MON

   CAY GIONG TOT CAI MON Cung cấp cây giống uy tín - chất lượng hơn 20 năm

   Bài viết:
   580
   Đã được thích:
   74
   Nghề nghiệp:
   Sản xuất giống cây ăn trái VN và ngoại nhập

   Cám ơn anh quan tâm, khi nào anh sắp xếp được thì alo em. Xin trao đổi thêm với anh vài ý về trồng xoài: Xoài Tứ Quý là giống xoài chỉ dùng để ăn sống (chua, hơi ngọt), khi chín thịt bở, ngọt lạt, ăn sống cần muối hay mắm đường. Trái to, nặng TB 400g - 1kg, hình dáng ngoài không đẹp. Hiện nay cũng có nhiều giống xoài ăn sống được ưa chuộng như xoài Xanh Thái Lan, trái nhỏ thuông dài (300 - 400g/trái), thịt dòn và ngọt (ngọt hơn xoài Tứ Quý), giá bán cao hơn, ăn không cần chấm muối hay mắm đường. Riêng giống Đài Loan thì trái rất lớn 500 - 1,2kg/trái, hình dáng trái bên ngoài đẹp, giống xoài tượng nhưng da xanh, đầu cuốn ửng hồng. Thịt chắc, chua ngọt (ngọt không bằng giống Thái, gần giống Tứ Quý, ăn cần chấm thêm muối hay mắm đường)
   Chúc anh sớm có vườn xoài như ý!

   Thanh Duy - Ben Tre
    
  6. anhcmut

   anhcmut Guest

   giá hiện tại của giống xoài tứ quý và đài loan

   anh cho em hỏi giá của giống xoài tứ quý và giống xoài đài loan hiện tại trại giống của anh bán là bao nhiêu vậy.em đang có ý định mua.nếu giá tốt sẽ mua nhiều.hiện tại em ở tận Đồng Nai.cám ơn anh.
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...