• CUNG CẤP GIỐNG CÂY NÔNG LÂM NGHIỆP

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 11/11/11

  1. synghia Guest

   <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;<span class="Apple-style-span" style="font-size: 17px">C&ocirc;ng ty cổ phần n&ocirc;ng nghiệp Đ&ocirc;ng Phương chuy&ecirc;n sản xuất, kinh doanh c&aacute;c loại giống c&acirc;y trồng n&ocirc;ng l&acirc;m nghiệp.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 13pt">Với đội ngũ c&aacute;n bộ chuy&ecirc;n m&ocirc;n giỏi, gi&agrave;u kinh nghiệm trong lĩnh vực nghi&ecirc;n cứu ứng dụng c&aacute;c loại giống c&acirc;y trồng trong nước v&agrave; quốc tế. sản xuất giống c&acirc;y trồng bằng những phương ph&aacute;p hiện đại: Nu&ocirc;i cấy m&ocirc;, gh&eacute;p c&agrave;nh, chiết c&agrave;nh, gi&acirc;m hom&hellip;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 13pt">Lo&agrave;i c&acirc;y giống được sản xuất, nhập khẩu trực tiếp từ Đ&agrave;i Loan, Th&aacute;i Lan chủ yếu: Chanh d&acirc;y, Thanh long ruột đỏ, bầu hồ l&ocirc;. Cung cấp c&aacute;c loại c&acirc;y giống, hạt giống, rau giống&hellip; Hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm s&oacute;c c&acirc;y n&ocirc;ng nghiệp.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 13pt">Ngo&agrave;i ra, C&ocirc;ng Ty CPNN Đ&ocirc;ng Phương nh&acirc;n cung cấp giống <strong>Gấc cao sản</strong> v&agrave; bao ti&ecirc;u sản phẩm. Hướng dẫn kỹ thuật trồng - chăm s&oacute;c c&acirc;y gấc v&agrave; c&aacute;c loại c&acirc;y tr&ograve;ng kh&aacute;c.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 14pt">Đến với c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i bạn sẽ c&oacute; những sản phẩm chất lượng tốt nhất, gi&aacute; cả cạnh tranh nhất!</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 14pt">Lu&ocirc;n h&acirc;n hạnh đ&oacute;n tiếp v&agrave; phục vụ qu&yacute; kh&aacute;ch!</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 14pt">C&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n doanh nghiệp c&oacute; nhu cầu, vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:<span style="color: aqua"></span></span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 14pt">C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN N&Ocirc;NG NGHIỆP Đ&Ocirc;NG PHƯƠNG</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 14pt">Địa chỉ: 18/2x Phạm văn Chi&ecirc;u, F.9, Q.GV. TP.HCM</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 14pt">Đi&ecirc;n thoại: 08 6257 9141&nbsp; fax: 08 6257 9140</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 14pt">Di động: <span style="color: maroon">0973 887 214 (Mr Nghia)</span></span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 14pt">Email: <u><span style="color: blue">sale@quagac.com</span></u></span></strong><span style="font-size: 14pt"><a href="mailto:legiap85@gmail.com"></a></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><em><span style="font-size: 13pt">Website</span></em></strong><strong><span style="font-size: 13pt">: <a href="http://www.tuvannongnghiep.com/">http://www.tuvannongnghiep.com</a>&nbsp;&nbsp; /&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u><span style="color: blue">www.Quagac.com</span></u></span></strong></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: công ty CP NN Đông Phương
   - Địa chỉ: 18/2x Phạm văn Chiêu, F.9, Q.GV. TP.HCM
   - Điện thoại: 08 6257 9141 - Fax:
   - email: sale@quagac.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...