cung cấp giống chim trỉ đỏ ở thành phố hồ chí minh

#1
<p class="MsoNormal"><br /></p><p class="MsoNormal"><br /></p><p class="MsoNormal">&nbsp;</p><p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red">Trang trại Minh Trương chuy&ecirc;n cung cấp chim trĩ đỏ khoang cổ trắng đang đẻ, chim con, chim thịt v&agrave; chim kiểng.(0903062985)</span></strong></p><p class="MsoNormal">&nbsp;<strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red">trại ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp chim trĩ giống cho b&agrave; con chăn nu&ocirc;i với gi&aacute; cả&nbsp;hợp l&iacute;.</span></strong></p><p class="MsoNormal">&nbsp;<span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red">Qu&yacute; b&agrave; con c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ sdt</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red">&nbsp;<strong>0903062985 gặp Anh An</strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12pt"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red">&nbsp;<strong>0936163825 gặp Anh Bảo</strong></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red"></span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;<span style="color: #ff0000; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 12px">Qu&yacute; b&agrave; con c&oacute; nhu cầu xin gh&eacute; thăm trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i đế được tư vấn r&otilde; r&agrave;ng hơn về kỹ thuật nu&ocirc;i chim trĩ đỏ.</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red">Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ hướng dẫn, chia sẽ kinh nghiệm chăn nu&ocirc;i cho qu&yacute; b&agrave; con. Ch&uacute;c qu&yacute; b&agrave; con th&agrave;nh c&ocirc;ng với m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i chim trĩ đỏ.</span></p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn quốc an
- Địa chỉ: ấp 1, xã phước vĩnh an, huyện củ chi, thành phố hồ chí minh
- Điện thoại: 0903062985 - Fax: 01656188559
- email: chodoi_1090@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH