cung cấp giống chồn nhung đen, rắn ráo trâu liên hệ 0907162558

  • Thread starter nhancogialai
  • Ngày gửi
N

nhancogialai

Guest
#1
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><u><span style="font-size: 16pt; color: #4d4d4d">TRẠI CUNG CẤP CON GIỐNG BAO TI&Ecirc;U SẢN PHẨM MIỀN TRUNG T&Acirc;Y NGUY&Ecirc;N</span></u></strong><strong><span style="font-size: 14pt; color: #4d4d4d">.</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><span style="font-size: 14pt; color: #4d4d4d">&nbsp;TƯ VẦN KỸ THUẬT CHĂN NU&Ocirc;I RẮN R&Aacute;O TR&Acirc;U, CHỒN NHUNG ĐEN, ẾCH GIỐNG V&Agrave; THƯƠNG PHẨM KHU&nbsp; VỰC MIỀN TRUNG T&Acirc;Y NGUY&Ecirc;N.</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><u><span style="font-size: 14pt; color: #4d4d4d">ĐỊA CHỈ LI&Ecirc;N HỆ : K560 NGUYỄN VIẾT XU&Acirc;N_tp PLEIKU, GIA LAI.</span></u></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><u><span style="font-size: 14pt; color: #4d4d4d">SĐT:</span></u></strong><u><span style="font-size: 14pt"> 0907162558 hoặc 01657050661 GẶP&nbsp; ANH NHẪN</span></u><strong><u><span style="font-size: 14pt; color: #4d4d4d"></span></u></strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn văn nhẫn
- Địa chỉ: hẻm 560 nguyễn viết xuân pleiku, gia lai
- Điện thoại: 0907162558 - Fax:
- email: nhancogialai@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH