• Cung cấp giống chuối, lan cấy mô số lượng lớn

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 1/9/09

  1. tieuphongnl Guest

   Chúng tôi hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n [FONT=&quot]ở[/FONT] TP. HCM có kh[FONT=&quot]ả[/FONT] năng cung c[FONT=&quot]ấ[/FONT]p gi[FONT=&quot]ố[/FONT]ng chu[FONT=&quot]ố[/FONT]i c[FONT=&quot]ấ[/FONT]y mô s[FONT=&quot]ố[/FONT] l[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng l[FONT=&quot]ớ[/FONT]n g[FONT=&quot]ồ[/FONT]m m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t s[FONT=&quot]ố[/FONT] gi[FONT=&quot]ố[/FONT]ng chu[FONT=&quot]ố[/FONT]i Laba, chu[FONT=&quot]ố[/FONT]i già, chu[FONT=&quot]ố[/FONT]i xiêm, chu[FONT=&quot]ố[/FONT]i tiêu.
   Quy cách chu[FONT=&quot]ố[/FONT]i:
   - Chu[FONT=&quot]ố[/FONT]i nuôi c[FONT=&quot]ấ[/FONT]y mô đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c thu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n hóa b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng cách [FONT=&quot]ươ[/FONT]m trên lu[FONT=&quot]ố[/FONT]ng, có t[FONT=&quot]ừ[/FONT] 2 -3 lá, t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c r[FONT=&quot]ễ[/FONT] m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i. Ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i tr[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng có th[FONT=&quot]ể[/FONT] chuy[FONT=&quot]ể[/FONT]n [FONT=&quot]ươ[/FONT]m trong b[FONT=&quot]ầ[/FONT]u đ[FONT=&quot]ấ[/FONT]t. Sau 1 tháng có th[FONT=&quot]ể[/FONT] tr[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng s[FONT=&quot]ả[/FONT]n xu[FONT=&quot]ấ[/FONT]t.
   - Chu[FONT=&quot]ố[/FONT]i nuôi c[FONT=&quot]ấ[/FONT]y mô đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c thu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n hóa 3 tháng trong b[FONT=&quot]ầ[/FONT]u đ[FONT=&quot]ấ[/FONT]t, cao t[FONT=&quot]ừ[/FONT] 35 -40cm, có 4 -6 lá, có th[FONT=&quot]ể[/FONT] tr[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng tr[FONT=&quot]ự[/FONT]c ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p s[FONT=&quot]ả[/FONT]n xu[FONT=&quot]ấ[/FONT]t.
   Lan Denro, Mokara, H[FONT=&quot]ồ[/FONT] đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]p, Đ[FONT=&quot]ị[/FONT]a lan.
   Ph[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c bán: mua đ[FONT=&quot]ứ[/FONT]t bán đo[FONT=&quot]ạ[/FONT]n.
   Cá nhân, đ[FONT=&quot]ơ[/FONT]n v[FONT=&quot]ị[/FONT] có nhu c[FONT=&quot]ầ[/FONT]u xin liên h[FONT=&quot]ệ[/FONT] v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i anh Phong qua đ[FONT=&quot]ị[/FONT]a ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] email: biotechnlu@gmail.com Ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c s[FONT=&quot]ố[/FONT] đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n tho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i: 01227047627
    
   Last edited by a moderator: 1/9/09
   Đang tải...
  2. tieuphongnl

   tieuphongnl Guest

   Xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ email hoặc số điện thoại. Chúng tôi không báo giá trên diễn đàn. Xin thông cảm.
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...