cung cấp giống Nhím bờm, Don

  • Thread starter thuyhoangxuan
  • Ngày gửi
T

thuyhoangxuan

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoàng Xuân Thuỷ
- Địa chỉ: trung tâm cứu hộ động thực vật hoang dã quý hiếm vườn quốc gia cúc phương, xã cúc phương, huyện nho quan, tỉnh ninh bình
- Tel, Fax: 0915635615
- email: thuyhoangxuan@gmail.com
================================

<p align="justify">Hiện nay Trung t&acirc;m cứu hộ v&agrave; bảo tồn động thực vật hoang d&atilde; qu&iacute; hiếm Vườn quốc gia C&uacute;c Phương đ&atilde; nh&acirc;n nu&ocirc;i sinh sản th&agrave;nh c&ocirc;ng trong điều kiện nu&ocirc;i nhốt về hia lo&agrave;i Nh&iacute;m bờm, Don (c&oacute; nguồn gốc ph&acirc;n bố tại khu vực thượng nguồn s&ocirc;ng m&atilde; Thanh Ho&aacute;) giống nh&iacute;m bờm thường sinh sản 2-3 lứa/năm, mỗi lứa từ 2-3 con. Giống Don sinh sản 2 lứa/năm, mỗi lứa từ 1-3 con. Trung t&acirc;m hiện nay đ&atilde; tiến h&agrave;nh dịch vụ về giống, chuyển giao c&ocirc;ng nghệ chăn nu&ocirc;i đặc biệt l&agrave; kỹ thuật nu&ocirc;i Don sinh sản, con giống đ&atilde; được Chi cục ki&ecirc;m l&acirc;m tỉnh Ninh B&igrave;nh cấp giấy ph&eacute;p g&acirc;y nu&ocirc;i sinh sản với mục đ&iacute;ch thương mại. Kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ tới Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Ho&agrave;ng Xu&acirc;n Thủy ĐT 0915635615 Fax: 0303848088.</p>
 

cantruong

Nhà nông nghiệp dư
#2
Hay quá!
Bạn có thể cho giá cả, phương thức vận chuyển và quan trọng nhất là post vài hình ảnh lên cho anh em nghiên cứu
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH