Cung Cấp Hải Sản Biển Các Loại Giá Sỉ

  • Thread starter Lâm Chí SÄ©
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

Lâm Chí Sĩ

Guest
#1
<p><span style="font-size: 20px">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c mặt h&agrave;ng hải sản đ&ocirc;ng lạnh như:</span></p><p><span style="font-size: 24px"><strong>Mực trứng, mực l&aacute; nguy&ecirc;n con, c&aacute; nục, c&aacute; ngừ ồ, c&aacute; b&ograve; da, mực 1 nắng, c&aacute; thu, c&aacute; cơm, c&aacute; bớp, c&aacute; b&ograve; da sữa , c&aacute; cờ , ốc tỏi..</strong>.</span></p><p><span style="font-size: 20px">C&aacute;c mặt h&agrave;ng của c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i được cấp trữ đ&ocirc;ng ngay sau khi đ&aacute;nh bắt, v&igrave; vậy chất lượng c&aacute;c mặt h&agrave;ng được đảm bảo.</span></p><p><span style="font-size: 20px">Qu&yacute; cơ quan doanh nghiệp, nh&agrave; h&agrave;ng kh&aacute;ch sạn n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n h&ecirc; : <strong>A. Sĩ ĐT: </strong><span style="font-size: 22px">0979889053</span> hoặc email <u>lamchisi@hungnguyen.com.vn</u> để được chi tiết hơn. </span></p><p><span style="font-size: 20px">Rất mong sự hợp t&aacute;c của qu&yacute; kh&aacute;ch.</span></p><p><strong><em><span style="font-size: 24px">C&ocirc;ng ty hải sản Hưng Nguy&ecirc;n</span></em></strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lâm Chí Sĩ
- Địa chỉ: 17 đường TL 02, KP 3A, P.Thạnh Lộc, Q12
- Điện thoại: 22412190 - Fax: 0979889053
- email: lamchisi@hungnguyen.com.vn
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH