• Cung cấp Hải sản Tươi-Đông

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 22/11/10

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. tuyen237 Guest

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: tuyen237
   - Địa chỉ: 105/D7 Cây trâm, P.09, Gò Vấp, TP.HCM.
   - Tel, Fax: ::: FaX
   - email: tuyen237@gmail.com
   ================================

   <span style="font-size: 8.5pt; color: black; font-family: Verdana">&nbsp; Chi nh&aacute;nh Hải sản <strong>Thuận Lợi</strong> chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c hải sản Tươi cấp Đ&ocirc;ng từ biển B&igrave;nh Thuận gồm:<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 8.5pt; color: black; font-family: Verdana">C&aacute; B&ograve; h&ograve;m, c&aacute; B&ograve; Giấy, c&aacute; M&uacute; (c&aacute;c loại), c&aacute; Ch&igrave;a v&ocirc;i, cồi S&ograve; trai, Mực ống, Mực Ghim trứng, mực Nang, mực Ống..., mực một nắng,&nbsp; mực Dẽo, mực kh&ocirc;, mực muối ... phục vụ cho L&agrave;ng nướng,<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 8.5pt; color: black; font-family: Verdana">Qu&aacute;n nhậu, Hoa vi&ecirc;n, Nh&agrave; h&agrave;ng, Kh&aacute;ch sạn trực thuộc Tp.Hồ Ch&iacute; Minh, B&igrave;nh Dương v&agrave; Bi&ecirc;n Ho&agrave; với số lượng h&agrave;ng&nbsp; ổn định, chất lượng cao&nbsp;đ&aacute;p ứng nhu cầu khắt khe ng&agrave;y c&agrave;ng cao của Kh&aacute;ch H&agrave;ng.<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 8.5pt; color: black; font-family: Verdana">vui L&ograve;ng li&ecirc;n lạc số điện thoại: 0122 9400 892<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 8.5pt; color: black; font-family: Verdana">hoặc Email: <a href="mailto:Tuyen237@Gmail.com">Tuyen237@Gmail.com</a>&nbsp; để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin chất lượng sản phẩm v&agrave; gi&aacute; cả.<p>&nbsp;</p></span>
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...