Cung cấp hải sản tươi sống đến từ phú quốc

  • Thread starter Nhan Fae
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nhan Fae

Guest
#1
<span style="color: #1e3672; font-size: 12px; background-color: #f4f4f4">B&Aacute;N B&Agrave;O NGƯ SỐNG NGUỒNG THI&Ecirc;N NHI&Ecirc;N</span><br /><span style="color: #1e3672; font-size: 12px; background-color: #f4f4f4">LH 0913894652&nbsp;</span><div style="color: #1e3672; font-size: 12px; background-color: #f4f4f4">211 DONG DEN, F11, TAN BINH TP.HCM</div><div style="color: #1e3672; font-size: 12px; background-color: #f4f4f4"><ul style="color: #000099; font-family: Arial; font-size: small; background-color: #e1e1e2"><li><div align="left"><font size="5"><font color="red">Xuất xứ</font>&nbsp;:B&agrave;o ngư từ l&acirc;u l&agrave; một trong B&aacute;t Tr&acirc;n thuộc h&agrave;ng vương giả ,chuy&ecirc;n d&agrave;nh cho Vua ch&uacute;a khi xưa. Nhưng nay đ&atilde; trở n&ecirc;n b&igrave;nh d&acirc;n hơn d&agrave;nh cho tất cả mọi thực kh&aacute;ch.</font></div></li><li><div align="left"><font size="5">B&agrave;o ngư m&igrave;nh đang b&aacute;n l&agrave; h&agrave;ng lặn tại biển PHU QUOC ( b&agrave;o ngư thi&ecirc;n nhi&ecirc;n 100% ).</font></div></li><li><div align="left"><font size="5"><font color="red">Dược t&iacute;nh</font>&nbsp;: b&agrave;o ngư c&oacute; t&iacute;nh m&aacute;t , l&agrave;nh , bổ &acirc;m, tăng kh&iacute; , bổ thận, tăng cuờng sinh lực ( đặc biệt cho nam giới ), chữa suy nhược cơ thể .</font></div></li><li><div align="left"><font size="5"><font color="red">Ph&acirc;n loại</font>&nbsp;: B&agrave;o ngư c&oacute; 2 loại : tr&ograve;n v&agrave; d&agrave;i.</font></div></li><li><div align="left"><font size="5"><font color="red">C&aacute;ch sử dụng</font>&nbsp;: ăn sống , nấu ch&aacute;o , soup , x&agrave;o s&uacute;p lơ xanh , nấu cơm, nướng mỡ h&agrave;nh , tiềm g&agrave; , om , đ&uacute;t l&ograve;..</font></div></li><li><div align="left"><font size="5"><font color="red">Đối tượng sử dụng</font>&nbsp;: nam phụ l&atilde;o ấu đều d&ugrave;ng được. Kể cả người bị bệnh ( ung thư , tiểu đường , cao huyết &aacute;p , gan mật...)</font></div><div align="left"><font size="5">Gia 450-620k/kg hang thien nhien song</font></div></li></ul></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nhan Fae
- Địa chỉ: 211 Dong Den, F11, Tan Binh, Tp.HCM
- Điện thoại: 0913383927 - Fax:
- email: nhan.fae@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH