• Cung cấp hải sản tươi sống giá gốc

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 31/10/12

  1. haisandanang6879 Nhà nông nghiệp dư

   <p class="MsoNormal" style="margin-left: -63pt; text-indent: 63pt"><strong><em>Cung cấp hải sản tươi sống c&aacute;c loại</em></strong></p> <p class="MsoNormal">Ghẹ đỏ : 150.000</p> <p class="MsoNormal">Cua thịt : 180.000</p> <p class="MsoNormal">T&ocirc;m s&uacute; mẹ : 320.00</p> <p class="MsoNormal">T&ocirc;m mũ ni trắng : 290.000</p> <p class="MsoNormal">T&ocirc;m mũ ni đỏ (sống) : 700.000</p> <p class="MsoNormal">Cua gạch : 280.000</p> <p class="MsoNormal">Cua huỳnh đế : 250.000</p> <p class="MsoNormal">C&aacute; ch&igrave;a v&ocirc;i đỏ : 125.000</p> <p class="MsoNormal">C&aacute; cu : 140.000</p> <p class="MsoNormal">C&aacute; b&ograve; da : 65.000</p> <p class="MsoNormal">C&aacute; b&ograve; h&ograve;m : 120.000</p> <p class="MsoNormal">C&aacute; thu&nbsp; : 100.000</p> <p class="MsoNormal">C&aacute; ngừ 30.000</p> <p class="MsoNormal">C&aacute; dũa : 25.000</p> <p class="MsoNormal">C&aacute; hố : 65.000</p> <p class="MsoNormal">C&aacute; nh&aacute;m : 70.000</p> <p class="MsoNormal">Mực ống : 120.000</p> <p class="MsoNormal">Mực l&aacute;:160.000</p> <p class="MsoNormal">Mực kh&ocirc; : 380.000</p> <p class="MsoNormal">C&aacute; chỉ v&agrave;ng kh&ocirc; : 120.000</p> <p class="MsoNormal">S&ograve; mai : 60.000</p> <p class="MsoNormal">S&ograve; bung : 50.000</p> <p class="MsoNormal">S&ograve; huyết : 50.000</p> <p class="MsoNormal">S&ograve; l&ocirc;ng : 15.000</p> <p class="MsoNormal">S&ograve; điệp : 45.000</p> <p class="MsoNormal">Ốc gi&aacute;c : 100.00</p> <p class="MsoNormal">Ốc đinh:&nbsp; 20.000</p> <p class="MsoNormal">Ốc nhảy : 35.000</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">Đảm bảo h&agrave;ng đ&aacute;nh bắt từ biển</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong>Số lượng ổn định . Gi&aacute; gốc từ t&agrave;u</strong></p> <p class="MsoNormal"><strong>Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c mặt h&agrave;ng T&ocirc;m , C&aacute; , Mực , S&ograve; , Ốc gi&aacute; gốc cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n , đơn vị c&oacute; nhu cầu . </strong></p> <p class="MsoNormal"><strong>Giao h&agrave;ng tận nơi . Đảm bảo uy t&iacute;n , chất lượng </strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><u>Địa chỉ : Tổ 16 , Phước Mỹ , Sơn Tr&agrave; , Đ&agrave; Nẵng </u></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><u>Tổ 14 . Thọ Quang , Sơn Tr&agrave; , Đ&agrave; Nẵng</u></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><u>Mail : <a href="mailto:haisandanang6879@gmail.com">haisandanang6879@gmail.com</a></u></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong>ĐT : 0932.599.009</strong></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: chau duc lam
   - Địa chỉ: da nang
   - Điện thoại: 0932599009 - Fax:
   - email: haisandanang6879@yahoo.com
    
   Đang tải...
  2. haisandanang6879

   haisandanang6879 Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   105
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   hai san
   Cung cấp hải sản tươi sống các loại


   Đảm bảo hàng đánh bắt từ biển


   Số lượng ổn định . Giá gốc từ tàu


   Chúng tôi chuyên cung cấp các mặt hàng Tôm , Cá , Mực , Sò , Ốc giá gốc cho các cá nhân , đơn vị có nhu cầu .


   Giao hàng tận nơi . Đảm bảo uy tín , chất lượng


   Địa chỉ : Tổ 16 , Phước Mỹ , Sơn Trà , Đà Nẵng
   Tổ 14 . Thọ Quang , Sơn Trà , Đà Nẵng


   Mail : haisandanang6879@gmail.com
   ĐT : 0932.599.009


   Bảng báo giá hải sản
   STT Tên Hàng Size Đơn Giá
   GHẸ ĐỎ (LOẠI 1) 300G UP 200.000 THỜI GIÁ
   TÔM SÚ (SỐNG)
   TÔM SÚ (ĐÔNG LẠNH)
   7-10 CON/KG
   7-10 CON/KG


   730.000
   350.000 THỜI GIÁ
   TÔM HÙM ĐỎ 400 G UP 600.000
   TÔM HÙM BÔNG
   800G UP
   900.000 THỜI GIÁ
   SÒ MAI 300G UP 60.000 THỜI GIÁ
   SÒ HUYẾT 45-50 CON/KG 55.000
   SÒ LÔNG 45-50 CON/KG 45.000
   SÒ CHÉN 200G UP 50.000
   SÒ ĐIỆP( QUẠT) 25-30 CON/KG 55.000
   CHÍP CHÍP 40-60 CON/KG 50.000 THỜI GIÁ
   HÀU SỮA 8-12 CON/KG 25.000 THỜI GIÁ
   NGHÊU 25-30 CON/KG 45.000 THỜI GIÁ
   ỐC GIÁC 1-2 CON/KG 100.000 THỜI GIÁ
   ỐC NHẢY 15-25 CON/KG 35.000 THỜI GIÁ
   ỐC ĐINH 90-100 CON/KG 20.000 THỜI GIÁ
   ỐC HƯƠNG ( BIỂN) 60-80 CON/KG 220.000 THỜI GIÁ
   ỐC KÈN (LOẠI 1)
   (LOẠI 2)
   (LOẠI 3) 1 CON/KG 1.200.000
   850.000
   480.000 THỜI GIÁ
   MỰC ỐNG 1-2 CON/KG 120.000
   MỰC LÁ 1-2 CON/KG 150.000
   MỰC CƠM (LOẠI A ) 9-12CM
   CÁ MÚ ( TƯƠI ) 0,8-1,4 KG/CON 100.000
   CÁ ĐUỐI ( NGHỆ)
   CÁ ĐUỐI (ĐỎ) 1-2 CON/KG
   40.000
   55.000
   CÁ NHÁM 65.000
   CÁ CHÌA VÔI 0,5 UP 115.000
   CÁ CU 0,6 UP 150.000
   CÁ BÒ HÒM 0,5 UP 120.000
   TẮC KÈ (ĐỎ) 0,4 UP 60.000
   CÁ SỚN ĐÁ (ĐỎ) 0,5 UP 70.000
   CÁ BÒ DA 200G UP 62.000
    
  3. haisandanang6879

   haisandanang6879 Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   105
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   hai san
   up lên giao lưu , hihi
    
  4. haisandanang6879

   haisandanang6879 Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   105
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   hai san
   up cho dau thang
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...