• Cung cấp hải sản tươi sống sỉ và lẻ

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 10/10/12

  1. <p><span style="font-size: x-large; color: #3366ff"><strong>C&Ocirc;NG TY TNHH 24HSEAFOOD</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium"><strong>CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP SỈ V&Agrave; LẺ C&Aacute;C LOẠI HẢI SẢN</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium"><strong>VPĐD : 2A Th&iacute;ch Quảng Đức&nbsp; &ndash; phường 5 &ndash; quận Ph&uacute; Nhuận &ndash; Tp.HCM</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium"><strong>MST: 3400376588</strong></span></p> <p><span style="font-size: small">Hiện c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cung cấp một số mặt h&agrave;ng hải sản Phan Thiết như :</span></p> <ol><li><span style="font-size: small; color: #008000">Mực ống Filet</span></li><li><span style="font-size: small; color: #008000">Mực trứng nguy&ecirc;n con ( loại A1 v&agrave; A2 )</span></li><li><span style="font-size: small; color: #008000">Mực nang n&uacute;t l&agrave;m sạch ( h&agrave;ng tươi )</span></li><li><span style="font-size: small; color: #008000">Mực nang sữa</span></li><li><span style="font-size: small; color: #008000">Mực ống thịt c&aacute;c loại ( 20-25cm, 25-30cm, 30cm-&gt;&hellip; )</span></li><li><span style="font-size: small; color: #008000">Mực l&aacute; 1 nắng (2con/kg, 3con/kg, 4con/kg)</span></li><li><span style="font-size: small; color: #008000">Bạch tuộc l&agrave;m sạch</span></li><li><span style="font-size: small; color: #008000">Bạch tuộc nguy&ecirc;n liệu</span></li><li><span style="font-size: small; color: #008000">Răng mực c&aacute;c loại</span></li><li><span style="font-size: small; color: #008000">S&ograve; Điệp ( h&agrave;ng tươi )</span></li><li><span style="font-size: small; color: #008000">Mực kh&ocirc; ( loại 1, loại 2, loại 3 )</span></li><li><span style="font-size: small; color: #008000">Ghẹ ngộp</span></li><li><span style="font-size: small; color: #008000">C&aacute; b&ograve; da, c&aacute; b&oacute;p biển, c&aacute; thu</span></li></ol> <p><span style="font-size: small"><strong>Ch&uacute;ng t&ocirc;i đảm bảo nguồn h&agrave;ng chất lượng, ổn định với gi&aacute; cả hợp l&yacute;, giao h&agrave;ng tận nơi, c&oacute; h&oacute;a đơn thanh to&aacute;n.</strong></span></p> <p><span style="font-size: small"><strong>H&atilde;y li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i khi bạn c&oacute; nhu cầu để nhận bảng b&aacute;o gi&aacute; v&agrave; được tư vấn trực tiếp.</strong></span></p> <p><span style="font-size: large; color: #ff0000"><em>Hotline : 0932 053 474 ( Mr. Phương )</em></span></p> <p><span style="font-size: large; color: #ff0000"><em>Email : </em><a target="_blank" rel="nofollow" href="mailto:phuongpham@24hseafood.com"><span style="color: #ff0000"><em>phuongpham@24hseafood.com</em></span></a></span></p> <p><span style="font-size: large; color: #ff0000"><em>Web : </em><a target="_blank" rel="nofollow" class="elink" href="http://www.24hseafood.com/"><span style="color: #ff0000"><em>www.24hseafood.com</em></span></a></span></p> <span style="font-size: large; color: #ff0000"><span style="color: #ff0000"><em><br /><br /><img border="0" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/10/10/996519/201210185303_uai1335371739.jpg" /> <br />Bạch tuộc<br /><br /><img border="0" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/10/10/996519/201210185258_thumb_muc_trung_loai_a__file.jpg" /> <br /><br />Mực trứng<br /><img border="0" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/10/10/996519/201210185254_thumb_muc_la_1_nang_mucla1na.jpg" /> <br />Mực l&aacute; 1 nắng<br /><br /><img border="0" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/10/10/996519/201210185248_thumb_ca_bop_bien_cabop.jpg" /> <br />C&aacute; bớp biển<br /><img border="0" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/10/10/996519/201210185237_thumb_201233013941_mucong30u.jpg" /> <br />Mực ống<br /><img border="0" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/10/10/996519/201210185229_medium_nco1335371767___copy_.jpg" /> <br />Răng mực<br /><img border="0" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/10/10/996519/201210185222_index.jpg" /> <br />S&ograve; điệp<br /><img border="0" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/10/10/996519/201210185216_images.jpg" /> <br />Mực ống file<br /><img border="0" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/10/10/996519/201210185208_ghe___copy___copy.jpg" /> <br /><br /><br />Ghẹ ngộp</em></span></span>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Phạm Việt Phương
   - Địa chỉ: 2A Thích Quảng Đức, F5, Q.PN
   - Điện thoại: 0932053474 - Fax:
   - email: phuongpham@24hseafood.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...