• cung cấp hải sản

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 20/7/11

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. <font face="Times New Roman"><font size="3">C&ocirc;ng ty chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c mặt h&agrave;ng hải sản </font>Tươi sống, Đ&ocirc;ng Lạnh, kh&ocirc;, lột&hellip;<br /></font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n giao h&agrave;ng tận nơi, chuy&ecirc;n nghiệp, cung cấp số lượng lớn, nguồn h&agrave;ng ổn định, h&agrave;ng h&oacute;a chất lượng, uy t&iacute;n .</font></p><font size="3"><font face="Times New Roman">I . H&Agrave;NG SỐNG&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. C&aacute; b&oacute;ng tượng<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. T&ocirc;m s&uacute; sống<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">II . H&Agrave;NG Đ&Ocirc;NG LẠNH<br /></font></font><ol><li class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">T&ocirc;m h&ugrave;m c&aacute;c size<br /></font></font></li><li class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">T&ocirc;m h&ugrave;m lột<br /></font></font></li><li class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">C&ograve;i điệp<br /></font></font></li><li class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">Mực trứng<br /></font></font></li><li class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">Mực&nbsp; l&aacute; một nắng<br /></font></font></li><li class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><font size="3">Cua lột</font> <br /></font></li><li class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">Ghẹ lột<br /></font></font></li><li class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">C&aacute; m&uacute;<br /></font></font></li><li class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">C&aacute; chẽm<br /></font></font></li><li class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">Bao tử c&aacute; ngừ đại dương<br /></font></font></li><li class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">Bao tử c&aacute; thu dầu<br /></font></font></li><li class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">C&aacute; b&ograve; da<br /></font></font></li><li class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">C&aacute; b&oacute;p<br /></font></font></li><li class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">T&ocirc;m mũ ni<br /></font></font></li><li class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">T&ocirc;m s&uacute; <br /></font></font></li><li class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">C&aacute; hồng fillet<br /></font></font></li><li class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">Cua huỳnh đế<br /></font></font></li></ol><font size="3"><font face="Times New Roman">III . H&Agrave;NG KH&Ocirc;<br /></font></font><ol><li class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">T&ocirc;m kh&ocirc; loại 1<br /></font></font></li><li class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">T&ocirc;m kh&ocirc; loại 2<br /></font></font></li><li class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">T&ocirc;m kh&ocirc; loại 3<br /></font></font></li><li class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">T&ocirc;m kh&ocirc; loại 4<br /></font></font></li></ol><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Mọi nhu cầu li&ecirc;n hệ </font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">C&ocirc;ng ty TNHH TM TS Thanh Long</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">C16 Huỳnh Tấn Ph&aacute;t, P.P h&uacute; Thuận, Q.7</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Mr Tấn ĐT: 0936132509 , 08.37718666</font></p>
   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyen thi trang
   - Địa chỉ: C16 Huỳnh Tấn Phát, P.Phú Thuận, Q..7
   - Tel, Fax: 08.37718666 ::: FaX 08.37719666 ::: FaX
   - email: thuytrang86binhdinh@gmail.com
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...