Bán cung cấp hàng thủy sản với SLL: cua biển, cá rô đầu vuông,cá lóc,tôm thẻ, sú, ....

#1
cung cấp hàng thủy sản với số lượng lớn: cua biển, cá rô đầu vuông, tôm thẻ, sú, ....

Anh chị em nào cần mua số lượng lớn các mặt hàng thủy sản như : cua biển, cá rô đầu vuông (khoảng 20 tấn), cá lóc, tôm sú, tôm thẻ,...còn đang trong giai doạn xuất bán.

- Tôm sú khoảng 25 con trở lên 1kg.
- Tôm thẻ 40 con trở lên 1kg
- Tôm càng xanh 25 con trở lên 1kg
- Cua biển khoảng 4 con 1kg
- CÁ rô đầu vuông 8 con 1kg
- Cá lóc 2-4con 1kg
- CÓ cung cấp các loại gà, heo với SLL

Giá tùy theo thời điểm, đảm bảo giá cạnh tranh. ƯU tiên cho anh chị em nào có thiện chí !
liên hệ : 0167 687 1692 để mình có thể trao đổi rõ hơn. cám ơn anh chị em và các bạn đã quan tâm.
 

Last edited:
#2
Anh chị em nào cần mua số lượng lớn các mặt hàng thủy sản như : cua biển, cá rô đầu vuông (khoảng 20 tấn), cá lóc, tôm sú, tôm thẻ,...còn đang trong giai doạn xuất bán. liên hệ : 0167 687 1692 để mình có thể trao đổi rõ hơn. cám ơn anh chị em và các bạn đã quan tâm.
 
#3
Anh chị em nào cần mua số lượng lớn các mặt hàng thủy sản như : cua biển, cá rô đầu vuông (khoảng 20 tấn), cá lóc, tôm sú, tôm thẻ,...còn đang trong giai doạn xuất bán. liên hệ : 0167 687 1692 để mình có thể trao đổi rõ hơn. cám ơn anh chị em và các bạn đã quan tâm.
 
#4
Anh chị em nào cần mua số lượng lớn các mặt hàng thủy sản như : cua biển, cá rô đầu vuông (khoảng 20 tấn), cá lóc, tôm sú, tôm thẻ,...còn đang trong giai doạn xuất bán. liên hệ : 0167 687 1692 để mình có thể trao đổi rõ hơn. cám ơn anh chị em và các bạn đã quan tâm.
 
#5
Anh chị em nào cần mua số lượng lớn các mặt hàng thủy sản như : cua biển, cá rô đầu vuông (khoảng 20 tấn), cá lóc, tôm sú, tôm thẻ,...còn đang trong giai doạn xuất bán. liên hệ : 0167 687 1692 để mình có thể trao đổi rõ hơn. cám ơn anh chị em và các bạn đã quan tâm.
 
#6
cung cấp hàng thủy sản với số lượng lớn: cua biển, cá rô đầu vuông, tôm thẻ, sú, ....

Anh chị em nào cần mua số lượng lớn các mặt hàng thủy sản như : cua biển, cá rô đầu vuông (khoảng 20 tấn), cá lóc, tôm sú, tôm thẻ,...còn đang trong giai doạn xuất bán.

- Tôm sú khoảng 25 con trở lên 1kg.
- Tôm thẻ 40 con trở lên 1kg
- Tôm càng xanh 25 con trở lên 1kg
- Cua biển khoảng 4 con 1kg
- CÁ rô đầu vuông 8 con 1kg
- Cá lóc 2-4con 1kg
- CÓ cung cấp các loại gà, heo với SLL

Giá tùy theo thời điểm, đảm bảo giá cạnh tranh. ƯU tiên cho anh chị em nào có thiện chí !
liên hệ : 0167 687 1692 để mình có thể trao đổi rõ hơn. cám ơn anh chị em và các bạn đã quan tâm.
 
#7
cung cấp hàng thủy sản với số lượng lớn: cua biển, cá rô đầu vuông, tôm thẻ, sú, ....

Anh chị em nào cần mua số lượng lớn các mặt hàng thủy sản như : cua biển, cá rô đầu vuông (khoảng 20 tấn), cá lóc, tôm sú, tôm thẻ,...còn đang trong giai doạn xuất bán.

- Tôm sú khoảng 25 con trở lên 1kg.
- Tôm thẻ 40 con trở lên 1kg
- Tôm càng xanh 25 con trở lên 1kg
- Cua biển khoảng 4 con 1kg
- CÁ rô đầu vuông 8 con 1kg
- Cá lóc 2-4con 1kg
- CÓ cung cấp các loại gà, heo với SLL

Giá tùy theo thời điểm, đảm bảo giá cạnh tranh. ƯU tiên cho anh chị em nào có thiện chí !
liên hệ : 0167 687 1692 để mình có thể trao đổi rõ hơn. cám ơn anh chị em và các bạn đã quan tâm.
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH