• Cung cấp hạt giống rau và hạt giống hoa chất lượng cao

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 14/4/11

  1. chseeds Nhà nông nghiệp dư

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: chseeds
   - Địa chỉ: Số 16, ngách 505/25, ngõ 505 Trần Khát Chân, P.TN, Q.HBT, Hà Nội
   - Tel, Fax: 043 6254761 ::: FaX 090 2297588
   - email: office@chseeds.vn
   ================================

   <p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #1e1e1e">C&ocirc;ng ty m&igrave;nh chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại hạt giống rau, hạt giống rau mầm v&agrave; hạt giống hoa nhập khầu từ China v&agrave; nhiều nước kh&aacute;c.</span></span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #1e1e1e"><br /> <span class="apple-style-span">Ai quan t&acirc;m đến hạt giống rau mầm củ cải đỏ, rau mầm củ cải trắng, rau mầm lơ xanh, rau mầm hướng dương, hạt cải xanh mơ, hạt cải ngọt, hạt cải ngồng, x&agrave; l&aacute;ch, mồng tơi, đậu đũa, đậu cove, dưa l&ecirc;, dưa hấu, dưa bở, hạt giống hoa vạn thọ ph&aacute;p, vạn thọ phi, ngũ s&aacute;c m&agrave;u, ngũ sắc đỏ, ngũ sắc v&agrave;ng, hoa m&otilde;m s&oacute;i, dạ y&ecirc;n thảo, x&aacute;c ph&aacute;o, c&uacute;c l&aacute; nho, xu si, thanh nh&atilde;, dừa cạn, pansi, bất tử... v&agrave; nhiều loại kh&aacute;c nữa m&igrave;nh kh&ocirc;ng liệt k&ecirc; hết được ra đ&acirc;y, vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với m&igrave;nh nh&eacute;.</span><br /> <span class="apple-style-span">Đảm bảo chất lượng cao v&agrave; gi&aacute; cả hợp l&yacute;.</span><br /> <span class="apple-style-span">Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ:</span><br /> <span class="apple-style-span">Ms. Hương</span><br /> <span class="apple-style-span">C&ocirc;ng ty TNHH C.H Việt Nam</span><br /> <span class="apple-style-span">Số 16, ng&aacute;ch 505/25, ng&otilde; 505 Trần Kh&aacute;t Ch&acirc;n, P.TN, Q.HBT, H&agrave; Nội</span><br /> <span class="apple-style-span">ĐT: 043 625 4761 - DĐ: 0988267137</span><br /> <span class="apple-style-span">Email:</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="apple-style-span"><a href="mailto:eek:ffice@chseeds.vn"><span style="color: #22229c; text-decoration: none">office@chseeds.vn</span></a></span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="apple-style-span">URL: <a href="http://chseeds.vn/">http://chseeds.vn</a></span></span></p>
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...