• Cung Cấp Hạt Sen!

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 23/9/10

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Tạ Chu Văn
   - Địa chỉ: Bình Thạnh - Tp.HCM
   - Tel, Fax: 0902.4999.30 ::: FaX
   - email: chuvansgt@gmail.com
   ================================

   <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><td align="left" class="menu"><p><strong><font size="2">&nbsp;</font></strong></p><p><strong><font size="2">&nbsp;&nbsp; Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; đơn vị chuy&ecirc;n cung cấp hạt sen tươi( nguy&ecirc;n vỏ hay đ&atilde; t&aacute;ch vỏ) cho những đơn vị, c&ocirc;ng ty c&oacute; nhu cầu để ph&acirc;n phối, chế biến sản phẩm hay sấy kh&ocirc; xuất khẩu với số lượng lớn. Hạt sen của ch&uacute;ng c&oacute; chất lượng tốt, số lượng đều đặn h&agrave;ng ng&agrave;y, h&agrave;ng tuần hay h&agrave;ng th&aacute;ng v&agrave; gi&aacute; cả phải chăng. Trong thời gian sắp tới ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ cung cấp hạt sen kh&ocirc; số lượng lớn cho c&aacute;c đơn vị v&agrave; c&aacute;c sản phẩm từ c&acirc;y sen( hoa, ng&oacute;, củ, l&aacute;...).Rất hi vọng được hợp t&aacute;c. </font></strong></p><p><strong><font size="2">Chi tiết xin li&ecirc;n hệ: </font></strong></p><p><strong><font size="2">Mr.Chu Văn ĐT: 0902.4999.30 </font></strong></p><p><strong><font size="2">Email: chuvansgt@gmail.com Y.M: mr_titop </font></strong></p><p><strong><font size="2">Địa chỉ: B&igrave;nh Thạnh - Tp.HCM</font></strong></p></td> </tr> <tr> <td align="center" style="height: 25px"><strong><font size="2">&nbsp;</font></strong></td> <td align="left" class="menu">&nbsp;</td></tr></tbody></table>
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...