• Cung cấp heo rừng giống giá rẻ

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 15/11/12

  1. dinhtanx3 Guest

   <div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><p><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">trang trại HOA NẮNG XIN K&Iacute;NH CH&Agrave;O QU&Yacute; ANH CHỊ !</span><br /><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">*NGHỀ NU&Ocirc;I HEO RỪNG L&Agrave; 1 NGHỀ MỚI ĐƯỢC NHIỀU ANH CHỊ C&Ocirc; B&Aacute;C LỰA CHỌN NHIỀU HIỆN NAY VỚI NHỮNG ƯU ĐIỄM VƯỢC TRỘI NHƯ RẤT DỄ CHĂM S&Oacute;C , VỐN ĐẦU TƯ BAN ĐẦU RẤT &Iacute;T , THỜI GIAN SINH TRƯỠNG NGẮN VỪA CHĂM S&Oacute;C VỪA C&Oacute; THỂ L&Agrave;M NHIỀU C&Ocirc;NG VIỆC KH&Aacute;C.... LỢI NHUẬN CAO Đ&Atilde; ĐƯỢC C&Aacute;C CƠ QUAN TRUYỀN H&Igrave;NH LỰA CHỌN CHO NHỮNG M&Ocirc; H&Igrave;NH N&Ocirc;NG D&Acirc;N S&Atilde;N XUẤT GIỎI , M&Ocirc; H&Igrave;NH TI&Ecirc;N TIẾN TI&Ecirc;U BIỂU TR&Ecirc;N HTV9 , Đ&Agrave;I TH KH&Aacute;NH HO&Agrave; , BẠC LI&Ecirc;U , B&Igrave;NH DƯƠNG , LONG AN, CẦN THƠ , VĨNH LONG...</span><br /><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">*trang trại HOA NẮNG &nbsp;HIỆN NAY VỚI SỐ LƯỢNG RẮN MỐI SINH S&Atilde;N , LỨA L&Ecirc;N ĐẾN H&Agrave;NG NG&Agrave;N CON CUNG CẤP CON GIỐNG HẦU HẾT Ở C&Aacute;C TỈNH ĐỒNG BẰNG S&Ocirc;NG CỮU LONG &nbsp;PHỤC VỤ CHO NH&Agrave; H&Agrave;NG QU&Aacute;N ĂN ...</span><br /><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">*NGO&Agrave;I RA TRẠI CỦA M&Igrave;NH CUNG NHẬN CUNG CẤP RẮN GIỐNG ĐŨ LOẠI , NHIỀU TH&Aacute;NG TUỔI VỚI NHIỀU GI&Aacute; KH&Aacute;C NHAU NHẦM PHỤC VỤ NHU CẦU THIẾT THỰC CHO B&Agrave; CON CHĂN NU&Ocirc;I.</span><br /><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">*VẬY QU&Yacute; NH&Agrave; H&Agrave;NG QU&Yacute; V&Agrave; QU&Yacute; B&Agrave; CON N&Ocirc;NG D&Acirc;N C&Oacute; NHU CẦU TI&Ecirc;U THỤ RẮN MỐI THỊT THUONG PHẪM HOẶC BẮT CON GIỐNG C&Oacute; THỄ LI&Ecirc;N HỆ TRỰC TIẾP QUA ĐỊA CHỈ SDT (0919.476.167) ĐỂ ĐƯỢC PHỤC VỤ TỐT NHẤT !</span></p><p><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">&nbsp;GIÁ CẢ NHI&Ecirc;̀U LOẠI</span></p><p><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">HEO RỪNG GI&Ocirc;́NG, HEO RỪNG THIT......GIÁ CẢ THỎA THU&Acirc;̣N</span><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">.</span></p><p><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">V&Acirc;̣N CHUY&Ecirc;̉N Đ&Ecirc;́N NƠI MI&Ecirc;̉N PHÍ</span>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: đinh hồng tân
   - Địa chỉ: phú tân, An Giang
   - Điện thoại: 0919476167 - Fax:
   - email: dinhhongtan@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...