• Cung cấp heo rừng giống và thịt

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 21/8/09

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Quỳnh Lưu
   - Địa chỉ: 498/8/14 Lê Quang Định, P11, Q Bình Thạnh, Tp HCM
   - Tel, Fax: 0908169011
   - email: hoagiaphat@hotmail.com
   ================================

   <span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'">Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; nh&acirc;n giống v&agrave; lai giống heo rừng gốc Th&aacute;i Lan từ năm 2005. Hiện nay trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp heo rừng giống v&agrave; thịt gi&aacute; cả như sau:<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'">1/ Cung cấp heo giống:<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'">- Heo rừng thuần chủng (bố mẹ Th&aacute;i Lan): Heo c&aacute;i: 230 - 190.000đ/kg ; Heo đực: 150 - 120.000đ/kg<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'">- Heo rừng lai F1, F2: Heo c&aacute;i: 120 - 90.000đ/kg<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'">Trọng lượng từ 10kg trở l&ecirc;n th&igrave; gi&aacute; giảm xuống.<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'">2/ Cung cấp heo thịt: <p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'">- Heo rừng thuần chủng (kh&ocirc;ng thiến): Heo đực: 80.000đ/kg<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'">- Heo rừng lai F1, F2 (kh&ocirc;ng thiến): Heo đực: 60.000đ/kg<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'">C&aacute;c đơn vị v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ: A.Lưu: 0908169011.<p>&nbsp;</p></span>
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...