• Cung cấp kho lạnh nông sản, thực phẩm.

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 3/3/11

  1. mtvnhatnguyen Nhà nông nghiệp dư

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: nguyễn thanh khiết
   - Địa chỉ: 169a lương như học p11q5
   - Tel, Fax: 0903395569 ::: FaX (08)38907327
   - email: mtvnhatnguyen@yahoo.com.vn
   ================================

   C/ty TNHH kỹ thuật lạnh<br /><strong>NHẤT NGUY&Ecirc;N</strong><br />169A Lương Nhữ Học. P11.Q5<br />Hotline:Mr Khiết 0903395569-0838548265.<br />Fax: 0839807327<br />Email:mtvnhatnguyen@yahoo.com.vn<br /><br /><strong><br /></strong><p>Cung cấp lắp đặt kho lạnh.kho cấp đ&ocirc;ng xử dụng trong ng&agrave;nh chế biến thủy hải sản,thực phẩm bảo quản tr&aacute;i c&acirc;y.Nhiệt độ sử dụng từ +5oc- -25oc <br />C&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh do Cty <a href="http://so1vietnam.vn/">TNHH MTV</a> Nhất Nguy&ecirc;n đ&atilde; thực hiện lắp đặt.<br />Kho lạnh dược phẩm - Văcxin. từ +2 đến +8 độ C.<br />Kho lạnh thực phẩm trữ đ&ocirc;ng, nhiệt độ: -18 độ C đến -22 độ C.<br />Kho lạnh cấp đ&ocirc;ng gi&oacute; , nhiệt độ sử dụng -30 độ đến -40 độ C.<br />Kho lạnh Dược phẩm, nhiệt độ + 2 đến +8 độ C.<br />Thi c&ocirc;ng lắp c&aacute;c đặt kho lạnh, nhiệt đ&ocirc; sử dụng +8 đến -40 độ C.<br /><font face="Times New Roman">Thi c&ocirc;ng c&aacute;c hệ thống kho lạnh , nh&agrave; sạch.<br />Kho lạnh c&ocirc;ng nghiệp.<br />Kho lạnh Tr&aacute;i c&acirc;y, củ, quả, nhiệt đ&ocirc; -2 đến + 12 độ C.<br />Kho lạnh thủy hải sản, nhiệt độ - 20 đến - 22 độ C.<br />Kho lạnh bảo quản.<br />Kho lạnh bảo quản thực phẩm - 22 độ C<br />Hệ thống cửa trượt kho lạnh.<br />Kho lạnh bảo quản N&ocirc;ng sản rau quả , nhiệt độ + 2 đ&ecirc;n +12 độ C.<br /><br />ĐỂ BIẾT TH&Ecirc;M CHI TIẾT XIN VUI L&Ograve;NG LI&Ecirc;N HỆ :<br /></font><a href="http://so1vietnam.vn/"><font face="Times New Roman">C&Ocirc;NG TY </font></a><a href="http://so1vietnam.vn/"><font face="Times New Roman">TNHH MTV</font></a><font face="Times New Roman"> NHẤT NGUY&Ecirc;N<br />-------------------------------------------------------------------<br />VPGD: 169A Lương Nhữ Học P11, Q5<br />Điện thoại: (08) 38548265 - Fax: (08) 39807327<br />Hotline : 0903395569 gặp anh Khiết</font></p><font face="Times New Roman">Email: </font><a href="mailto:mtvnhatnguyen@yahoo.com.vn"><font face="Times New Roman">mtvnhatnguyen@yahoo.com.vn</font></a><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><br />
    
   Đang tải...
  2. mtvnhatnguyen

   mtvnhatnguyen Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   35
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   Thợ điện
   thiết kế kho lạnh, kho lạnh nông sản theo yêu cầu.

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: nguyễn thanh khiết
   - Địa chỉ: 169a lương như học p11q5
   - Tel, Fax: 0903395569 ::: FaX (08)38907327
   - email: mtvnhatnguyen@yahoo.com.vn
   ================================


   C/ty TNHH kỹ thuật lạnh
   NHẤT NGUYÊN
   169A Lương Nhữ Học. P11.Q5
   Hotline:Mr Khiết 0903395569-0838548265.
   Fax: 0839807327
   Email:mtvnhatnguyen@yahoo.com.vn

   Cung cấp lắp đặt kho lạnh.kho cấp đông xử dụng trong ngành chế biến thủy hải sản,thực phẩm bảo quản trái cây.Nhiệt độ sử dụng từ +5oc- -25oc
   Các công trình do Cty TNHH MTV Nhất Nguyên đã thực hiện lắp đặt.
   Kho lạnh dược phẩm - Văcxin. từ +2 đến +8 độ C.
   Kho lạnh thực phẩm trữ đông, nhiệt độ: -18 độ C đến -22 độ C.
   Kho lạnh cấp đông gió , nhiệt độ sử dụng -30 độ đến -40 độ C.
   Kho lạnh Dược phẩm, nhiệt độ + 2 đến +8 độ C.
   Thi công lắp các đặt kho lạnh, nhiệt đô sử dụng +8 đến -40 độ C.
   Thi công các hệ thống kho lạnh , nhà sạch.
   Kho lạnh công nghiệp.
   Kho lạnh Trái cây, củ, quả, nhiệt đô -2 đến + 12 độ C.
   Kho lạnh thủy hải sản, nhiệt độ - 20 đến - 22 độ C.
   Kho lạnh bảo quản.
   Kho lạnh bảo quản thực phẩm - 22 độ C
   Hệ thống cửa trượt kho lạnh.
   Kho lạnh bảo quản Nông sản rau quả , nhiệt độ + 2 đên +12 độ C.

   ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ :
   CÔNG TY TNHH MTV NHẤT NGUYÊN
   -------------------------------------------------------------------
   VPGD: 169A Lương Nhữ Học P11, Q5
   Điện thoại: (08) 38548265 - Fax: (08) 39807327
   Hotline : 0903395569 gặp anh Khiết

   Email: mtvnhatnguyen@yahoo.com.vn
   [/quote]
    
  3. mtvnhatnguyen

   mtvnhatnguyen Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   35
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   Thợ điện
   Kho lạnh nông sản thực phẩm nhất nguyên.

    
  4. mtvnhatnguyen

   mtvnhatnguyen Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   35
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   Thợ điện
   Kho lanh, dien lanh cong nghiep

   ]THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: nguyễn thanh khiết
   - Địa chỉ: 169a lương như học p11q5
   - Tel, Fax: 0903395569 ::: FaX (08)38907327
   - email: mtvnhatnguyen@yahoo.com.vn
   ================================


   C/ty TNHH kỹ thuật lạnh
   NHẤT NGUYÊN
   169A Lương Nhữ Học. P11.Q5
   Hotline:Mr Khiết 0903395569-0838548265.
   Fax: 0839807327
   Email:mtvnhatnguyen@yahoo.com.vn

   Cung cấp lắp đặt kho lạnh.kho cấp đông xử dụng trong ngành chế biến thủy hải sản,thực phẩm bảo quản trái cây.Nhiệt độ sử dụng từ +5oc- -25oc
   Các công trình do Cty TNHH MTV Nhất Nguyên đã thực hiện lắp đặt.
   Kho lạnh dược phẩm - Văcxin. từ +2 đến +8 độ C.
   Kho lạnh thực phẩm trữ đông, nhiệt độ: -18 độ C đến -22 độ C.
   Kho lạnh cấp đông gió , nhiệt độ sử dụng -30 độ đến -40 độ C.
   Kho lạnh Dược phẩm, nhiệt độ + 2 đến +8 độ C.
   Thi công lắp các đặt kho lạnh, nhiệt đô sử dụng +8 đến -40 độ C.
   Thi công các hệ thống kho lạnh , nhà sạch.
   Kho lạnh công nghiệp.
   Kho lạnh Trái cây, củ, quả, nhiệt đô -2 đến + 12 độ C.
   Kho lạnh thủy hải sản, nhiệt độ - 20 đến - 22 độ C.
   Kho lạnh bảo quản.
   Kho lạnh bảo quản thực phẩm - 22 độ C
   Hệ thống cửa trượt kho lạnh.
   Kho lạnh bảo quản Nông sản rau quả , nhiệt độ + 2 đên +12 độ C.

   ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ :
   CÔNG TY TNHH MTV NHẤT NGUYÊN
   -------------------------------------------------------------------
   VPGD: 169A Lương Nhữ Học P11, Q5
   Điện thoại: (08) 38548265 - Fax: (08) 39807327
   Hotline : 0903395569 gặp anh Khiết

   Email: mtvnhatnguyen@yahoo.com.vn
   [/quote]
    
  5. mtvnhatnguyen

   mtvnhatnguyen Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   35
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   Thợ điện
   Kho nông sản thủy sản Nhất nguyên

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: nguyễn thanh khiết
   - Địa chỉ: 169a lương như học p11q5
   - Tel, Fax: 0903395569 ::: FaX (08)38907327
   - email: mtvnhatnguyen@yahoo.com.vn
   ================================


   C/ty TNHH kỹ thuật lạnh
   NHẤT NGUYÊN
   169A Lương Nhữ Học. P11.Q5
   Hotline:Mr Khiết 0903395569-0838548265.
   Fax: 0839807327
   Email:mtvnhatnguyen@yahoo.com.vn

   Cung cấp lắp đặt kho lạnh.kho cấp đông xử dụng trong ngành chế biến thủy hải sản,thực phẩm bảo quản trái cây.Nhiệt độ sử dụng từ +5oc- -25oc
   Các công trình do Cty TNHH MTV Nhất Nguyên đã thực hiện lắp đặt.
   Kho lạnh dược phẩm - Văcxin. từ +2 đến +8 độ C.
   Kho lạnh thực phẩm trữ đông, nhiệt độ: -18 độ C đến -22 độ C.
   Kho lạnh cấp đông gió , nhiệt độ sử dụng -30 độ đến -40 độ C.
   Kho lạnh Dược phẩm, nhiệt độ + 2 đến +8 độ C.
   Thi công lắp các đặt kho lạnh, nhiệt đô sử dụng +8 đến -40 độ C.
   Thi công các hệ thống kho lạnh , nhà sạch.
   Kho lạnh công nghiệp.
   Kho lạnh Trái cây, củ, quả, nhiệt đô -2 đến + 12 độ C.
   Kho lạnh thủy hải sản, nhiệt độ - 20 đến - 22 độ C.
   Kho lạnh bảo quản.
   Kho lạnh bảo quản thực phẩm - 22 độ C
   Hệ thống cửa trượt kho lạnh.
   Kho lạnh bảo quản Nông sản rau quả , nhiệt độ + 2 đên +12 độ C.

   ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ :
   CÔNG TY TNHH MTV NHẤT NGUYÊN
   -------------------------------------------------------------------
   VPGD: 169A Lương Nhữ Học P11, Q5
   Điện thoại: (08) 38548265 - Fax: (08) 39807327
   Hotline : 0903395569 gặp anh Khiết

   Email: mtvnhatnguyen@yahoo.com.vn

   Cảm ơn quý vị đã xem tin.
    
  6. mtvnhatnguyen

   mtvnhatnguyen Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   35
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   Thợ điện
   Sửa chữa kho lạnh,máy lạnh công nghiệp Nhất Nguyên

    
  7. mtvnhatnguyen

   mtvnhatnguyen Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   35
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   Thợ điện
   Cung cấp kho đông lạnh, kho lạnh thực phẩm.

    
  8. mtvnhatnguyen

   mtvnhatnguyen Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   35
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   Thợ điện
   Cung cấp sửa chữa kho, máy lạnh Nhất nguyên.

    
  9. mtvnhatnguyen

   mtvnhatnguyen Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   35
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   Thợ điện
   kho lạnh ,máy lạnh công nghiệp Nhất Nguyên.

    
  10. mtvnhatnguyen

   mtvnhatnguyen Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   35
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   Thợ điện
   Kho lạnh bảo quản Nhất nguyên

    
  11. mtvnhatnguyen

   mtvnhatnguyen Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   35
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   Thợ điện
   kho lanh cong nghiep, dien lanh cong nghiep, may lanh cong nghiep

   up lên nào
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...