CUNG CẤP LỢN RỪNG GIỐNG & THỊT LỢN RỪNG

#1
<p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="4">Lợn rừng trong trang trại của ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; giống thuần chủng F1 của Th&aacute;i Lan+ giống từ rừng tự nhi&ecirc;n của Việt Nam, được nu&ocirc;i thả tr&ecirc;n diện t&iacute;ch 100.000m2 ho&agrave;n to&agrave;n hoang gi&atilde;. Vậy n&ecirc;n chất lượng thịt qua đ&aacute;nh gi&aacute; của một số người d&ugrave;ng thử kh&ocirc;ng ph&acirc;n biệt được so với lợn rừng săn bắn trong tự nhi&ecirc;n. Trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; c&aacute;c loại từ 30kg &ndash; đến 70kg/1con đối với lợn thịt, 10 -15 kg đối với lơn giống .</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="4">Ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ: &Ocirc;ng Kiều 0985 642 588</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="4">Đ/c: 72A Nguyễn Văn Trỗi, TP Vinh, Nghệ An</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="4">Or Trang trại lơn rừng &ldquo;<strong>Đ&ocirc;ng Trường Sơn</strong>&rdquo; &ndash; Thanh H&agrave;, Thanh Chương &ndash; Nghệ An.</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="4">Tr&acirc;n trọng cảm ơn!</font></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Bùi Xuân Kiều
- Địa chỉ: 72A, Nguyễn Văn Trỗi, Tp Vinh, Nghệ An
- Tel, Fax: 0383.856165 ::: FaX
- email: truongbp.na@gmail.com
 

M

mattim_38

Guest
#2
Tôi đặt một con dịp tết dương lịch

Tôi ở Vinh, tôi đặt con lợn rừng khoảng 40 kg dịp tết dương lịch này nhé
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH