• Cung cấp lợn rừng giống, thương phẩm số lượng không hạn chế

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 1/10/10

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Ninh Quốc Huy
   - Địa chỉ: Xóm 8 Gia Sinh - Gia Viễn - Ninh Bình
   - Tel, Fax: 0978 826 791
   - email:
   ================================

   <span style="font-family: &quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-size: medium">Trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp lợn rừng </span></span><span style="font-family: &quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-size: medium">giống, lợn thương phần&nbsp;</span></span><span style="font-family: &quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-size: medium"> thuần chủng; Việt - Việt, Th&aacute;i - Việt, Th&aacute;i -Th&aacute;i,&nbsp;Nh&iacute;m sinh&nbsp;sản với số lượng&nbsp;lớn, Tất cả c&aacute;c con giống đều c&oacute; xuất xứ r&otilde; r&agrave;ng, c&oacute; chứng nhận của kiểm l&acirc;m, c&oacute; thể cung cấp giống v&agrave; thịt&nbsp;theo y&ecirc;u cầu&nbsp;với gi&aacute; phải chăng. Ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ: trang trại lợn rừng <strong><span style="font-family: &quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">C&uacute;c Phương</span></strong>, X&oacute;m 8 x&atilde; Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh B&igrave;nh, c&aacute;ch ch&ugrave;a B&aacute;i Đ&iacute;nh 1,2 KM về ph&iacute;a Đ&ocirc;ng Nam. Gặp Anh Huy, ĐT: 0978 826 791, hoặc A. Hồng: ĐT: 0989 293 962.</span></span>
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...