• Cung cấp lợn rừng tại Nghệ An và Thanh Hóa

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 12/6/10

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Tiến Dũng
   - Địa chỉ: Thị Trấn Lưu Vệ huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa
   - Tel, Fax: 01657023839
   - email: lợn rừng thanh hoa@yahoo.com
   ================================

   <p><strong><font style="background-color: #ffffff" size="2" /></strong></p><p><strong><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; trang trại lợn rừng Thanh Hoa tr&acirc;n trọng k&iacute;nh mời b&agrave; con đang c&oacute; kế hoạch chuẩn bị đầu tư chăn nu&ocirc;i lợn rừng tại Nghệ An v&agrave; Thanh H&oacute;a đến thăm trang trại của ch&uacute;ng t&ocirc;i .</font></strong></p><p><strong><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đến với trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i b&agrave; con sẽ được chủ trang trại nhiệt t&igrave;nh hướng dẫn tham quan m&ocirc; h&igrave;nh chăn nu&ocirc;i lợn rừng tại trang trại. Đồng thời b&agrave; con sẽ được tư vấn :</font></strong></p><p><strong><font size="2">* C&aacute;ch đầu tư ban đầu hiệu quả, giảm chi ph&iacute; đầu tư ban đầu, thu hồi vốn đầu tư nhanh.</font></strong></p><p><strong><font size="2">* Kĩ thuật chăn nu&ocirc;i lợn rừng, kĩ thuật x&acirc;y dựng chuồng trại</font></strong></p><p><strong><font size="2">* Kĩ thuật tuyển chọn con giống ban đầu.&nbsp; </font></strong></p><p><strong><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Trang trại nhận bao ti&ecirc;u lợn rừng giống cho b&agrave; con )</font></strong></p><p><strong><font size="2">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ :&nbsp; anh Dũng , thị trấn Lưu Vệ , huyện Quảng Xương , tỉnh Thanh H&oacute;a ( ngay Quốc lộ 1A đường từ tp Thanh H&oacute;a đi tp Vinh ). Số điện thoại : 01657023839</font></strong></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp; <strong><font size="2" /></strong></p><p><strong><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></strong></p><p><strong><font size="2" /></strong></p>
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...