Cung cấp lơn rừng tại Nghệ An

  • Thread starter Nguyá»…n Tiến DÅ©ng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Tiến Dũng

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Tiến Dũng
- Địa chỉ: Quảng Xương Thanh Hoa
- Tel, Fax: 01657023839
- email: lon rung thanh hoa@yahoo.com
================================

<p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="3"> Trang trại lợn rừng Thanh Hoa chuy&ecirc;n cung cấp lợn rừng giống, lợn rừng thịt cho kh&aacute;ch h&agrave;ng tại Nghệ An v&agrave; c&aacute;c tỉnh l&acirc;n cận .</font></strong></p><p><strong><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đến với Trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i , qu&yacute; kh&aacute;ch sẽ c&oacute; :</font></strong></p><p><strong><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Chất lượng con giống tốt, đươc sinh sản tại trang trại. cam kết bảo h&agrave;nh chất lượng con giồng.</font></strong></p><p><strong><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Gi&aacute; cả hợp l&iacute;</font></strong></p><p><strong><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Giấy tờ hợp ph&aacute;p</font></strong></p><p><strong><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Tư vấn nhiệt t&igrave;nh kĩ thu&acirc;t chăn nu&ocirc;i.</font></strong></p><p><strong><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Vận chuyển tận nơi nếu qu&yacute; kh&aacute;ch y&ecirc;u cầu.</font></strong></p><p><strong><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*&nbsp; LI&Ecirc;N KẾT BAO TI&Ecirc;U SẢN PHẨM.</font></strong></p><p><strong><font size="3">&nbsp;MỌI CHI TIẾT XIN LI&Ecirc;N HỆ SỐ ĐIỆN THOẠI : 01657023839 . GẶP ANH DŨNG</font></strong></p><p><strong><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></strong></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH