CUNG CẤP MÙN CƯA, DĂM BÀO, CỦI CÁC LOẠI GIÁ RẺ

#1
<div><br /></div><div><br /></div><p>CHÚNG T&Ocirc;I HI&Ecirc;̣N CÓ S&Ocirc;́ LƯỢNG LỚN MÙN CƯA , DĂM BÀO , CỦI Đ&Ocirc;́T CÁC LOẠI GIÁ THÀNH CẠNH TRANH . ĐẢM BẢO CUNG C&Acirc;́P HÀNG L&Acirc;U DÀI CH&Acirc;́T LƯỢNG VÀ GIÁ CẢ &Ocirc;̉N ĐỊNH .</p><p>CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CAM K&Ecirc;́T CUNG C&Acirc;́P ĐƯỢC NHỮNG ĐƠN HÀNG LỚN TRONG THỜI GIAN NHANH NH&Acirc;́T VỚI GIÁ THÀNH CẠNH TRANH NH&Acirc;́T .</p><p>&nbsp;NGOÀI RA CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CÓ Đ&Ocirc;̣I NGŨ XE V&Acirc;̣N TẢI CHUY&Ecirc;N CHỞ TỚI NHỮNG ĐỊA ĐI&Ecirc;̉M MÀ KHÁCH HÀNG Y&Ecirc;U C&Acirc;̀U . HOẶC KHÁCH HÀNG CÓ TH&Ecirc;̉ TRỰC TI&Ecirc;́P Đ&Ecirc;́N L&Acirc;́Y HÀNG TẠI CÁC KHO CỦA CHÚNG T&Ocirc;I VỚI GIÁ THÀNH ƯU ĐÃI NH&Acirc;́T .</p><p>&nbsp;PHƯƠNG CH&Acirc;M LÀM VI&Ecirc;̣C CỦA CHÚNG T&Ocirc;I : &quot; CH&Acirc;́T LƯỢNG VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA QUÝ KHÁCH LÀ SỰ S&Ocirc;́NG CÒN CỦA CHÚNG T&Ocirc;I. &quot;</p><p>&nbsp;Đ&Ecirc;̉ BI&Ecirc;́T TH&Ecirc;M CHI TI&Ecirc;́T VÀ C&Acirc;̣P NH&Acirc;̣T GIÁ MỚI NH&Acirc;́T VUI LÒNG LI&Ecirc;N H&Ecirc;̣ : 0902923450 T&Acirc;N</p><p>&nbsp;CHÚC QUÝ KHÁCH BU&Ocirc;N MAY BÁN ĐẮT GẶP ĐƯỢC Đ&Ocirc;́I TÁC TIN C&Acirc;̣Y. CẢM ƠN ĐÃ XEM TIN.</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: LÂM VĂN TÂN
- Địa chỉ: BẾN CÁT , BÌNH DƯƠNG
- Điện thoại: 0902923450 - Fax:
- email: lam_tan0209@yahoo.com.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH