cung cấp nấm mèo ép vỉ giá rẻ

  • Thread starter nammeo
  • Ngày gửi
N

nammeo

Guest
#1
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px">Cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp nấm m&egrave;o đen c&aacute;c loại ( c&ograve;n ch&acirc;n,&nbsp;cắt ch&acirc;n rửa sạch, cắt sợi, &eacute;p vĩ,...) với gi&aacute; t&ocirc;́t nh&acirc;́t. Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i qua sđt 0946.458.127 (Nam meo).</span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nam meo
- Địa chỉ: tphcm
- Điện thoại: 0946458127 - Fax:
- email:
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH