Cung cấp nấm mèo sỉ và lẻ giá rẻ

  • Thread starter nammeo
  • Ngày gửi
N

nammeo

Guest
#1
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px">T&ocirc;i đang cung cấp NẤM M&Egrave;O ĐEN cho thị trường trong nước &amp; xuất khẩu với 5 loại chuẩn sau:1. Nấm Th&ocirc; (C&ograve;n Ch&acirc;n &amp; M&ugrave;n Cưa)2. Nấm Cắt Ch&acirc;n &amp; Chưa Rửa 3. Nấm Cắt Ch&acirc;n &amp; Rửa Sạch 4. Nấm Th&aacute;i Sợi 5. Nấm Băm Vụn Ghi Ch&uacute;: Mỗi loại đều c&oacute; c&aacute;c k&iacute;ch thước kh&aacute;c nhau (T&ugrave;y theo y&ecirc;u cầu của Kh&aacute;ch H&agrave;ng)&nbsp;</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px">Xin LH: Nam meo: 0946.458.127</span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nam meo
- Địa chỉ: tphcm
- Điện thoại: 0946458127 - Fax:
- email: nammeo6789@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH