• CUNG CẤP NHÍM GIỐNG CÁC LOẠI

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 26/3/10

  1. HCHAU Nhà nông nghiệp dư

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: trại nhím giống GIA HUY
   - Địa chỉ: AP BÀU ĐIỀU -PHƯỚC THẠNH -CỦ CHI -TPHCM
   - Tel, Fax: 0903027776
   - email: ng-chau@takakovietnam.com
   ================================

   <p><strong>TRẠI NH&Iacute;M GIA HUY </strong></p><p><strong>LI&Ecirc;N KẾT VỚI C&Aacute;C TRẠI NH&Iacute;M LỚN V&Agrave; UY T&Iacute;N TẠI CỦ CHI-TPHCM</strong></p><p><strong>CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN NH&Iacute;M BỜM CH&Acirc;U &Aacute;</strong></p><p><strong>NHẬN CUNG CẤP NH&Iacute;M C&Aacute;C LOẠI VỚI SỐ LƯỢNG LỚN </strong></p><p><strong>BAO TI&Ecirc;U SẢN PHẨM ĐẦU RA </strong></p><p><strong>HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT NU&Ocirc;I -CHUỒNG TRẠI-B&Iacute; QUYẾT SINH SẢN CAO</strong></p><p><strong>NH&Iacute;M CON 2-2.5 TH&Aacute;NG : 10.5T/CẶP ( C&Oacute; GIẤY KIỂM L&Acirc;M )</strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9.5 T/CẶP ( KO C&Oacute; GIẤY )</strong></p><p><strong>NH&Iacute;M TRƯỞNG TH&Agrave;NH -NH&Iacute;M HẬU BỊ- DẪN CON .......</strong></p><p><strong>DT:0903027776 ( gặp CH&Acirc;U chủ TRẠI)</strong></p><p><strong>RẤT H&Acirc;N HẠNH ĐƯỢC Đ&Oacute;N TIẾP QU&Yacute; B&Agrave; CON !</strong></p><p></p><p></p>
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...