• Cung cấp Nhím giống và Dúi giống

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 28/5/12

  1. <div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><font size="4">Trại D&uacute;i A.&uacute;t cung cấp D&uacute;i giống SLL cho b&agrave; con.<br />Thịt D&uacute;i gi&agrave;u dinh dưỡng với m&ugrave;i vị thơm ngon, thịt ngọt đặc trưng đ&atilde; trở th&agrave;nh m&oacute;n ăn đặc sản hấp dẫn của giới thượng kh&aacute;ch. <br />Nhu cầu thị trường ng&agrave;y c&agrave;ng cao trong khi đ&agrave;n D&uacute;i trong tự nhi&ecirc;n ng&agrave;y một khan hiếm. V&igrave; vậy, trong những năm qua ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; nghi&ecirc;n cứu th&agrave;nh c&ocirc;ng m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i d&uacute;i sinh sản tại Miền Nam.<br />Với kỹ thuật chăn nu&ocirc;i cực kỳ đơn giản, chi ph&iacute; đầu tư thấp, tốn &iacute;t nh&acirc;n c&ocirc;ng, thị trường rộng lớn, hiệu quả kinh tế cao&hellip;Mục ti&ecirc;u của ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; đưa con D&uacute;i trở th&agrave;nh nghề ch&iacute;nh gi&uacute;p n&ocirc;ng d&acirc;n l&agrave;m gi&agrave;u.<br />H&atilde;y đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i: Trại D&uacute;i A.&uacute;t <br />Chuy&ecirc;n cung cấp: D&uacute;i giống<br />Chia sẻ kinh nghiệm qu&yacute; b&aacute;u trong chăn nu&ocirc;i. <br />Phương ch&acirc;m &ldquo;Uy t&iacute;n &ndash; Chất lượng &ndash; Hợp l&yacute; &ndash; Hiệu quả&rdquo; ch&uacute;ng t&ocirc;i rất vui l&ograve;ng được phục vụ b&agrave; con gần xa.<br />Chi tiết li&ecirc;n hệ: Anh &Uacute;t &ndash; 0932.363.372 or 0966.093.096<br />Email: </font><a href="mailto:anhtuantd@yahoo.com"><font size="4">anhtuantd@yahoo.com</font></a><br /><br /><font size="5">Cung cấp Nh&iacute;m giống + Giấy tờ kiểm l&acirc;m đầy đủ</font></div><div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><font size="3"><font size="5">Bao ti&ecirc;u đầu ra, tư vấn kỹ thuật sinh sản Nh&iacute;m đầy đủ cho b&agrave; con gần xa</font>.<br /></font></div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Anh Út
   - Địa chỉ: Ngã 4 Gò Mây, Q.Bình Tân HCM
   - Điện thoại: 0932.363372 - Fax: 0966.093.096
   - email: truong30382@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...