CUNG CẤP NHÍM

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Guest

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: tiểu khu 2 - phường chiềng sinh - tp sơn la
- Tel, Fax: 0979714537 - 022 6 278 880 ::: FaX
- email: dntnhathu@gmail.com
================================

<h1 align="center"><font face="Times New Roman">Cung cấp nh&iacute;m giống<br /></font></h1><span /><strong><font face="Times New Roman">CUNG CẤP NH&Iacute;M GIỐNG - NH&Iacute;M SINH SẢN<br /></font></strong><font face="Times New Roman"><em><strong>&nbsp;</strong></em><strong><br /></strong></font><font face="Times New Roman"><strong>C&oacute; giấy tờ x&aacute;c định nguồn gốc, giấy vận chuyển kiểm l&acirc;m.</strong><br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>1.</strong><strong> Nh&iacute;m giống:</strong> Cai sữa, t&aacute;ch mẹ. (1 đực, 1c&aacute;i). Gi&aacute;: 9 triệu đ.<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>2</strong><strong>. Nh&iacute;m giống: 3 - 4 th&aacute;ng tuổi</strong>. Trọng lượng &nbsp;3 - 4 kg/con .<br /></font><font face="Times New Roman">(1 đực, 1.c&aacute;i). Gi&aacute;: 11,5 triệu đ./ 1 cặp.<br /></font><font face="Times New Roman"><strong>3.</strong><strong> Nh&iacute;m giống:4 - 5 th&aacute;ng tuổi</strong>. Trọng lượng&nbsp; 5 kg/con (1 đực, 2c&aacute;i). Gi&aacute;: 12,5 triệu đ./ 1 cặp .<br /></font><font face="Times New Roman"><strong>4.</strong><strong> Nh&iacute;m giống: 7 - 8 th&aacute;ng tuổi </strong>. Trọng lượng&nbsp; 7 - 8 kg/con (1 đực, 1c&aacute;i). Gi&aacute;: 15 triệu đ / cặp.<br /></font><font face="Times New Roman">nh&iacute;m trưởng th&agrave;nh v&agrave; nh&iacute;m đ&atilde; sinh sản gi&aacute; 18 - 22 triệu / 1 cặp<br /></font><font face="Times New Roman"><strong>Ghi ch&uacute;:</strong> Gi&aacute; tr&ecirc;n tại thời điểm đăng trong th&aacute;ng 9 -10 gi&aacute; nh&iacute;m biến động theo thị trường c&oacute; điều chỉnh hợp l&yacute;<br /></font><font face="Times New Roman"><strong>H&atilde;y đến với DNTN Thương Mại Dịch Vụ H&Agrave; THU cơ sở chăn nu&ocirc;i, mua, b&aacute;n, tư vấn kỹ thuật nu&ocirc;i nh&iacute;m. Bạn sẽ y&ecirc;n t&acirc;m về chất lượng nh&iacute;m gi</strong><strong>ố</strong><strong>ng.&nbsp; </strong><br /></font><font face="Times New Roman"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ĐỊA CHỈ LI&Ecirc;N HỆ</strong><strong>: </strong><strong>Doanh</strong> Nghiệp Tư Nh&acirc;n Thương Mại Dịch Vụ H&agrave; Thu. TK II - Phường Chiềng Sinh - TP Sơn La.<br /></font><font face="Times New Roman">ĐT : 022 6 278 880&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp; DĐ : 0979 714 537 .<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH