cung cấp ớt sừng tươi

#1
<strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong> <p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Cty ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp s&ocirc;́ lượng lớn c&aacute;c mặt h&agrave;ng ớt cho chợ đầu mối H&oacute;c M&ocirc;n,chợ đầu mối n&ocirc;ng sản Thủ Đức &amp; c&aacute;c Cty tr&ecirc;n to&agrave;n quốc.</font></p><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Rất mong được hợp t&aacute;c cùng quý doanh nghi&ecirc;̣p và cá nh&acirc;n tr&ecirc;n toàn qu&ocirc;́c.<br /></font></font></strong><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p><p class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; BẢN GIÁ THAM KHẢO</font></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">1- ớt sừng đỏ, vàng 8.000-10.000đ/kg </font></p><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Cty TNHH TM-DV n&ocirc;ng sản Ngọc Đĩnh.<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">ĐC:1439/33 Đường Vĩnh L&ocirc;̣c, <br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Ấp 5, Xã Vĩnh L&ocirc;̣c, <br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">B&igrave;nh Chánh,Tp-HCM.<br /></font></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">-LH: 0984715170.( To&agrave;n) <br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">-Mail:nsngocdinh@yahoo.com <br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">trantoan9977@yahoo.com<br /></font></font></strong><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">===============================</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Toàn
- Địa chỉ: Bình Chánh,Tp-HCM.
- Điện thoại: 0984715170 - Fax: 0984715170
- email: trantoan9977@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH