1. Đây là chuyên mục để đăng tin tìm việc hoặc tuyển dụng có liên quan đến nông nghiệp
   Quý công ty có thể tự đăng tin trực tiếp hoặc gửi Email về lienhe@agriviet.Com
   Dismiss Notice

  Cung cấp PG,PB, Lễ Tân ,MC,Model,Ca sỹ,Diễn viên,Nhân tượng, Vũ Đoàn, Body painting, Nhóm múa,Nhóm n

  Thảo luận trong 'Tuyển dụng - Tìm việc ngành nông lâm' , 26/7/09

  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: anh dương
   - Địa chỉ: hồ chí minh
   - Tel, Fax: ::: FaX
   - email: ledaiduong.tvn@gmail.com
   ================================

   <div class="gmail_quote"><div class="gmail_quote"><p><span style="color: red">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 18pt; color: red">Cung cấp PG,PB, Lễ T&acirc;n ,MC,Model,Ca sỹ,Diễn vi&ecirc;n,Nh&acirc;n tượng, Vũ Đo&agrave;n, Body painting, Nh&oacute;m m&uacute;a,Nh&oacute;m nhảy,Nh&oacute;m h&agrave;i,Ban nhạc</span></p> <p style="text-align: center"><img height="731" width="554" border="0" alt="IMG_0733" title="IMG_0733" src="http://tvnonline.files.wordpress.com/2009/07/img_0733.jpg?w=627&amp;h=828" /></p><h2 align="center" style="text-align: center"> <span style="color: red"><a target="_blank" href="http://tvnonline.wordpress.com/">Event Club</a> cung cấp nh&acirc;n sự PG,PB, Lễ T&acirc;n ,MC,Model,Ca sỹ,Diễn vi&ecirc;n,Nh&acirc;n tượng, Body painting, Vũ đo&agrave;n, Nh&oacute;m m&uacute;a,Nh&oacute;m nhảy,Nh&oacute;m h&agrave;i,Ban nhạc nhiều kinh nghiệm l&agrave;m việc,biểu diễn. Nh&acirc;n sự c&oacute; mặt tại khắp c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh tr&ecirc;n cả nước như HCM, HN, Cần Thơ, Vũng T&agrave;u, Nha Trang, Đ&agrave; Nẵng, Hải Ph&ograve;ng.</span></h2><div><p style="text-align: center"> </p><p style="text-align: center"><img height="769" width="543" border="0" alt="IMG_7914" title="IMG_7914" src="http://tvnonline.files.wordpress.com/2009/07/img_7914.jpg?w=543&amp;h=769" /></p> <p style="text-align: center"> </p><p style="text-align: center"> </p><h1 style="text-align: center"><span style="color: #000000"><a target="_blank" href="http://tvnonline.wordpress.com/004-tvn-hinh-%E1%BA%A3nh-vu-doanmodelpgmcnhan-t%C6%B0%E1%BB%A3ng-01/">Album 1</a> / <a target="_blank" href="http://tvnonline.wordpress.com/004-tvn-hinh-%E1%BA%A3nh-vu-doanmodelpgmcnhan-t%C6%B0%E1%BB%A3ng-mi%E1%BB%81n-nam-%E2%80%93-02/">Album 2</a> / <a target="_blank" href="http://tvnonline.wordpress.com/004-tvn-hinh-%E1%BA%A3nh-vu-doanmodelpgmcnhan-t%C6%B0%E1%BB%A3ng-mi%E1%BB%81n-nam-03/">Album 3</a> / <a target="_blank" href="http://tvnonline.wordpress.com/004-tvn-hinh-%E1%BA%A3nh-vu-doanmodelpgmcnhan-t%C6%B0%E1%BB%A3ng-mi%E1%BB%81n-nam-04/">Album 4</a> / <a target="_blank" href="http://tvnonline.wordpress.com/004-tvn-hinh-%E1%BA%A3nh-vu-doanmodelpgmcnhan-t%C6%B0%E1%BB%A3ng-mi%E1%BB%81n-nam-%E2%80%93-05/">Album 5</a> /</span></h1> <h1 style="text-align: center"><span style="color: #000000"><a target="_blank" href="http://tvnonline.wordpress.com/004-tvn-hinh-%E1%BA%A3nh-vu-doanmodelpgmcnhan-t%C6%B0%E1%BB%A3ng-mi%E1%BA%BFn-nam-%E2%80%93-06/">Album 6</a> / <a target="_blank" href="http://tvnonline.wordpress.com/004-tvn-hinh-%E1%BA%A3nh-vu-doanmodelpgmcnhan-t%C6%B0%E1%BB%A3ng-mi%E1%BB%81n-nam-%E2%80%93-07/">Album 7</a></span></h1> <h2 align="center" style="text-align: center"><span style="color: navy">Mọi nhu cầu: PG, PB, MC, Model,Lễ t&acirc;n, nh&oacute;m m&uacute;a, nh&oacute;m nhảy, ca sỹ , nh&acirc;n tượng, nh&oacute;m h&agrave;i, ban nhạc,&nbsp; Tổ chức sự kiện, Roadshow, Activation, Sampling&hellip; Tr&ecirc;n to&agrave;n quốc xin li&ecirc;n hệ:</span></h2> <h2 align="center" style="text-align: center"><span style="color: navy">Anh Dương</span></h2> <h2 align="center" style="text-align: center"><span style="color: navy">SDT : 01682441249</span></h2> <h2 align="center" style="text-align: center"><span style="color: navy">Email: <a target="_blank" href="mailto:ledaiduong.tvn@gmail.com">ledaiduong.tvn@gmail.com</a>.</span></h2> <h2 align="center" style="text-align: center"><span style="color: navy">Website nh&acirc;n sự: <a target="_blank" href="http://tvnonline.wordpress.com./"><span style="color: navy">http://tvnonline.wordpress.com.</span></a></span></h2> <h2 align="center" style="text-align: center"><span style="color: navy"><a target="_blank" href="http://thongtinnhansutvn.wordpress.com/">http://thongtinnhansutvn.wordpress.com</a></span></h2> <p><span style="color: navy">&nbsp;</span></p> <p align="center" style="text-align: center">&nbsp;</p> <br /></div></div></div><br /><br />
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...