Cung cấp phân và giun quế.

  • Thread starter nguyentuandong
  • Ngày gửi
N

nguyentuandong

Guest
#1
<div><br /></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; Năm 2010 được sự gi&uacute;p đỡ của c&aacute;c th&agrave;y trong khoa CHĂN NU&Ocirc;I &amp; NU&Ocirc;I TRỒNG THỦY SẢN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC N&Ocirc;NG NGHIỆP H&Agrave; NỘI,c&acirc;u lạc bộ chuy&ecirc;n ng&agrave;nh chăn nu&ocirc;i được th&agrave;nh lập, với c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh như nu&ocirc;i GIUN QUẾ, nu&ocirc;i D&Ecirc;, nu&ocirc;i Thỏ.</div><p>Hiện tại m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i giun do c&aacute;c sinh vi&ecirc;n khoa CN&amp;NTTS phụ tr&aacute;ch với tổng diện t&iacute;ch 50 m&eacute;t vu&ocirc;ng. Với m&ocirc; h&igrave;nh n&agrave;y c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n đ&atilde; l&agrave;m rất nhiều đề t&agrave;i khoa học mang t&iacute;nh ứng dụng &nbsp;thực tế cao như: Đề t&agrave;i sử l&iacute; r&aacute;c thải sinh hoạt bằng giun quế, đề t&agrave;i sử l&iacute; chất thải chăn nu&ocirc;i bằng giun quế, nghi&ecirc;n cứu &uacute;ng dụng bổ sung nguồn protein v&agrave;o thức ăn cho gia cầm bằng thịt giun quế...</p><p>Đặc biệt &nbsp;nghi&ecirc;n cứu sử dụng ph&acirc;n giun v&agrave;o trồng rau sạch, trồng hoa, c&acirc;y cảnh...đ&atilde; g&oacute;p phần mổ ra một hướng đi mới cho ng&agrave;nh trồng chọt. việc sử dụng ph&acirc;n giun thay thế ho&agrave;n to&agrave;n ph&acirc;n h&oacute;a học đ&atilde; mang lại hiệu quả kinh tế cao v&agrave; hơn thế nữa sử dụng ph&acirc;n giun sẽ giảm đi một lượng lớn t&aacute;c nh&acirc;n &ocirc; nhiếm m&ocirc;i trường vốn l&agrave; vấn đề n&oacute;ng hiện nay.</p><p>M&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i GIUN QUẾ của clb đang ng&agrave;y c&agrave;ng mở rộng v&agrave; c&oacute; nhu cầu cung cấp : Giun Giống, ph&acirc;n giun, giun tinh. ra thị trường</p><p>CLB cam kết sẽ cung cấp cho kh&aacute;ch h&agrave;ng những sản phẩm tốt nhất với gi&aacute; rẻ.</p><p>&nbsp;cụ thể gi&aacute; giun giống l&agrave;: 45 k/kg.&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;gi&aacute; ph&acirc;n giun l&agrave;: 1800đồng/kg</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; gi&aacute; giun tinh: &nbsp;85k/kg &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:sđt &nbsp;01649028930 , hoặc qua email: nhomgiunaac@gmail.com. Xin tr&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn!!</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyến Tuấn Đông
- Địa chỉ: Trâu Qùy- Gia Lâm -Hà Nội
- Điện thoại: 01649028930 - Fax:
- email: dongnguyenhua1992@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH