Cung cấp phân vi sinh (phân compost) số lượng lớn!

#1
Hiện tại, tôi đang công tác tại nhà máy xử lý nước thải ở TPHCM, bùn trong quá trình xử lý nước được xử lý phối trộn phụ gia và còn nhìu quá trình nữa...để cho ra sản phẩm Phân Compost, phân này bón cho cây trồng rất tốt vì hàm lượng chất dinh dưỡng cao, lại có chức năng cải tạo đất trồng, giá thành cũng tương đối thấp...
Nếu Anh Chị nào có nhu cầu hay tư vấn xin liên hệ:
0937.226.765 A.Tân
letan207@gmail.com

Xin cảm ơn!
 

#3
Hiện tại, tôi đang công tác tại nhà máy xử lý nước thải ở TPHCM, bùn trong quá trình xử lý nước được xử lý phối trộn phụ gia và còn nhìu quá trình nữa...để cho ra sản phẩm Phân Compost, phân này bón cho cây trồng rất tốt vì hàm lượng chất dinh dưỡng cao, lại có chức năng cải tạo đất trồng, giá thành cũng tương đối thấp...
Nếu Anh Chị nào có nhu cầu hay tư vấn xin liên hệ:
0937.226.765 A.Tân
letan207@gmail.com
Xin cảm ơn!
 
#4
Hiện tại, tôi đang công tác tại nhà máy xử lý nước thải ở TPHCM, bùn trong quá trình xử lý nước được xử lý phối trộn phụ gia và còn nhìu quá trình nữa...để cho ra sản phẩm Phân Compost, phân này bón cho cây trồng rất tốt vì hàm lượng chất dinh dưỡng cao, lại có chức năng cải tạo đất trồng, giá thành cũng tương đối thấp...
Nếu Anh Chị nào có nhu cầu hay tư vấn xin liên hệ:
0937.226.765 A.Tân
letan207@gmail.com
Xin cảm ơn!
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH